NOZBART

PS-NB-PTF-035

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 70.00ลบ/ ชม.

THB 60,500 ฿ 60,500
THB 45,315 ฿ 45,315 -25%

PS-NB-PTF-045

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 4.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 78.00ลบ/ ชม.

 
THB 64,000 ฿ 64,000

PS-NB-PTF-055

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 5.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 85.00ลบ/ ชม.

THB 66,500 ฿ 66,500
THB 49,809 ฿ 49,809 -25%

PS-NB-PTF-075S

ปั๊ม NOZBART Super Tufun 7.5แรง 3 เฟส Flowrat 120.00 ลบ/ ชม.

THB 87,500 ฿ 87,500
THB 65,530 ฿ 65,530 -25%

PS-NB-PTF-100S

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 10แรง 3 เฟส ท่อ 4"x4" Flowrat 142.00ลบ/ ชม.

 
THB 103,500 ฿ 103,500

PS-NB-PTF-125S

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 12.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x4" Flowrat 152.00ลบ/ ชม.

 
THB 139,000 ฿ 139,000
New

PS-NB-PTF-150

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 15แรง 3 เฟส ท่อ 8" Flowrat 280 ลบ/ ชม.

THB 281,000 ฿ 281,000
THB 210,469 ฿ 210,469 -25%

PS-NB-PTF-200

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 20แรง 3 เฟส ท่อ 8" Flowrat 345 ลบ/ ชม.

THB 312,000 ฿ 312,000
THB 233,688 ฿ 233,688 -25%

PS-NB-PTF-250

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 25 แรง 3 เฟส ท่อ 8" Flang Flowrat 395 m3/H. (TDH @9m 1450 rpm)

THB 3,345,000 ฿ 3,345,000
THB 250,541 ฿ 250,541 -93%

PS-NB-PTF-300

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 30 แรง 3 เฟส . 8" Fange connection Flowrat 480 ลบ/ ชม.(TDS@10M 1450 RPM)

THB 369,500 ฿ 369,500
THB 276,756 ฿ 276,756 -25%

PS-NB-PTF-400

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 40 แรง 3 เฟส . 8" Fange connection Flowrat 430 ลบ/ ชม.

THB 444,000 ฿ 444,000
THB 332,556 ฿ 332,556 -25%

PS-NB-PTF-500

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 50 แรง 3 เฟส . 8" Fange connection Flowrat 485 ลบ/ ชม. (TDS@10M1450 RPM)

THB 476,000 ฿ 476,000
THB 356,524 ฿ 356,524 -25%

PS-NB-PTF-600

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 60 แรง 3 เฟส . 8" Fange connection Flowrat 525 ลบ/ ชม.(TDS@10M1450 RPM)

THB 511,000 ฿ 511,000
THB 382,739 ฿ 382,739 -25%

PS-NB-PMF-018

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 1.5 แรง ท่อ 2"

THB 25,000 ฿ 25,000
THB 18,725 ฿ 18,725 -25%

PS-NB-PMF-023

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 2 แรง ท่อ 2" Flowrat 33 ลบ/ชม.

THB 29,500 ฿ 29,500
THB 22,096 ฿ 22,096 -25%

PS-NB-PMF-032

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3 แรง ท่อ 2" Flowrat 43 ลบ/ชม.

THB 32,500 ฿ 32,500
THB 24,343 ฿ 24,343 -25%

PS-NB-PMF-033

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3 แรง 3 เฟส ท่อ 2" Flowrat 43 ลบ/ชม.

THB 32,500 ฿ 32,500
THB 24,343 ฿ 24,343 -25%