DigiHeat In-Line Heater

HT-WI-2810240

8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 07/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,817 THB ฿62,817
37,691 THB ฿37,691 -40%
สมาชิก 36,434 THB ฿36,434 -42%

 

HT-WI-2810360

12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 07/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65,149 THB ฿65,149
39,090 THB ฿39,090 -40%
สมาชิก 37,787 THB ฿37,787 -42%

 

HT-WI-2810480

DigiHeat In-Line Heater 16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update07/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

67,373 THB ฿67,373
40,424 THB ฿40,424 -40%
สมาชิก 39,077 THB ฿39,077 -42%

 

HT-WI-2810600

DigiHeat In-Line Heater 20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 07/02/2024)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

70,444 THB ฿70,444
42,267 THB ฿42,267 -40%
สมาชิก 40,858 THB ฿40,858 -42%

 

DigiHeat In-Line Heater In-Build Pressure Switch + Flowcheck valve

HT-WI-2811830

DigiHeat In-Line Heater 61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz ** In-Build Pressure Switch and Flowcheck valve (Update 07/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

120,549 THB ฿120,549
72,330 THB ฿72,330 -40%
สมาชิก 69,120 THB ฿69,120 -43%
สินค้าหมด

 

HT-WI-2812430

DigiHeat In-Line Heater 81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 07/02/2024)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

134,533 THB ฿134,533
80,720 THB ฿80,720 -40%
สมาชิก 78,030 THB ฿78,030 -42%

 

ElectroHeat MK V

HP-WI-278095

30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

169,488 THB ฿169,488
101,693 THB ฿101,693 -40%
สมาชิก 98,304 THB ฿98,304 -42%

 

HP-WI-278123

41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

183,260 THB ฿183,260
109,956 THB ฿109,956 -40%
สมาชิก 106,291 THB ฿106,291 -42%

 

Pre-Order

HP-WI-278152

51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

220,335 THB ฿220,335
132,201 THB ฿132,201 -40%
สมาชิก 127,795 THB ฿127,795 -42%

 

HP-WI-278192

64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

286,011 THB ฿286,011
171,607 THB ฿171,607 -40%
สมาชิก 165,887 THB ฿165,887 -42%

 

New

HP-WI-278232

78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

349,569 THB ฿349,569
209,742 THB ฿209,742 -40%
สมาชิก 202,751 THB ฿202,751 -42%

 

ElectroHeat Plus MK III

New

HP-WI-2782533

85,000 BTU/ 25 kW/ 12 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

376,053 THB ฿376,053
225,632 THB ฿225,632 -40%
สมาชิก 218,111 THB ฿218,111 -42%

 

New

HP-WI-2783133

105,000 BTU/ 31 kW/ 14 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

462,916 THB ฿462,916
277,750 THB ฿277,750 -40%
สมาชิก 268,492 THB ฿268,492 -42%

 

New
Pre-Order

HP-WI-2783733

125,000 BTU/ 37 kW/ 15 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

539,185 THB ฿539,185
323,511 THB ฿323,511 -40%
สมาชิก 312,728 THB ฿312,728 -42%

 

Pre-Order

HP-WI-2784433

150,000 BTU/ 44 kW/ 17 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

614,394 THB ฿614,394
368,637 THB ฿368,637 -40%
สมาชิก 356,349 THB ฿356,349 -42%

 

ElectroHeat Pro ,ElectroHeat Heat&Cool

New
Pre-Order

HP-WI-27883803

331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
2,354,000 THB ฿2,354,000
 

 

New
Pre-Order

HP-WI-EHC031T353-6D

31 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 34.7kW, Cooling Capacity (80/80/60) 19kW (Update 06/02/2024) ***โปรดติดต่อฝ่ายขาย***

ขายแล้ว 0 ชิ้น

 
559,075 THB ฿559,075
 
สินค้าหมด

 

New
Pre-Order

HP-WI-EHC037T353-6D

37 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 29kW, Cooling Capacity (80/80/60) 16kW (Update 06/02/2024)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

736,215 THB ฿736,215
441,729 THB ฿441,729 -40%
สมาชิก 427,005 THB ฿427,005 -42%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้