DigiHeat In-Line Heater

New

HT-WI-281024

8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

51,000 THB ฿ 51,000
35,471 THB ฿ 35,471 -30%
New

HT-WI-281036

12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

52,000 THB ฿ 52,000
36,166 THB ฿ 36,166 -30%
New

HT-WI-281048

16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

53,000 THB ฿ 53,000
36,862 THB ฿ 36,862 -30%
New

HT-WI-281060

20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

57,000 THB ฿ 57,000
39,644 THB ฿ 39,644 -30%

DigiHeat In-Line Heater In-Build Pressure Switch + Flowcheck valve

New

HT-WI-281183

61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

101,500 THB ฿ 101,500
70,594 THB ฿ 70,594 -30%
New

HT-WI-281243

81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

106,500 THB ฿ 106,500
74,071 THB ฿ 74,071 -30%

ElectroHeat MK V

New

HP-WI-278095

30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

154,000 THB ฿ 154,000
107,107 THB ฿ 107,107 -30%
New

HP-WI-278123

41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

165,000 THB ฿ 165,000
114,758 THB ฿ 114,758 -30%
New

HP-WI-278152

51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

203,000 THB ฿ 203,000
141,187 THB ฿ 141,187 -30%
New

HP-WI-278192

64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

256,000 THB ฿ 256,000
178,048 THB ฿ 178,048 -30%
New

HP-WI-278232

78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

322,000 THB ฿ 322,000
223,951 THB ฿ 223,951 -30%

ElectroHeat Plus MK III

New

HP-WI-2782533

85,000 BTU/ 25 kW/ 12 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

319,500 THB ฿ 319,500
222,213 THB ฿ 222,213 -30%
New

HP-WI-2783133

105,000 BTU/ 31 kW/ 14 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

391,000 THB ฿ 391,000
271,941 THB ฿ 271,941 -30%
New
Pre-Order

HP-WI-2783733

125,000 BTU/ 37 kW/ 15 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

454,500 THB ฿ 454,500
316,105 THB ฿ 316,105 -30%
New

HP-WI-2784433

150,000 BTU/ 44 kW/ 17 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

454,500 THB ฿ 454,500
316,105 THB ฿ 316,105 -30%

ElectroHeat Pro ,ElectroHeat Heat&Cool

New
Pre-Order

HP-WI-27883803

331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update FEB 2021)

1,405,000 THB ฿ 1,405,000
977,178 THB ฿ 977,178 -30%
New

HP-WI-EHC031T353-6D

31 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 34.7kW, Cooling Capacity (80/80/60) 19kW (Update FEB 2021)

550,000 THB ฿ 550,000
382,525 THB ฿ 382,525 -30%
New

HP-WI-EHC037T353-6D

37 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 29kW, Cooling Capacity (80/80/60) 16kW (Update FEB 2021)

650,000 THB ฿ 650,000
452,075 THB ฿ 452,075 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้