DigiHeat In-Line Heater

HT-WI-281024

8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

61,204 THB ฿ 61,204
35,499 THB ฿ 35,499 -42%
สมาชิก 32,745 THB ฿ 32,745 -46%

HT-WI-281036

12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

63,558 THB ฿ 63,558
36,864 THB ฿ 36,864 -42%
สมาชิก 34,004 THB ฿ 34,004 -46%

HT-WI-281048

16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

65,912 THB ฿ 65,912
38,229 THB ฿ 38,229 -42%
สมาชิก 35,263 THB ฿ 35,263 -46%

HT-WI-281060

20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

68,266 THB ฿ 68,266
39,595 THB ฿ 39,595 -42%
สมาชิก 36,523 THB ฿ 36,523 -46%

DigiHeat In-Line Heater In-Build Pressure Switch + Flowcheck valve

HT-WI-281183

61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz ** In-Build Pressure Switch and Flowcheck valve (Update 11/02/2022)

118,877 THB ฿ 118,877
68,949 THB ฿ 68,949 -42%
สมาชิก 63,600 THB ฿ 63,600 -46%

HT-WI-281243

81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

124,762 THB ฿ 124,762
72,362 THB ฿ 72,362 -42%
สมาชิก 66,748 THB ฿ 66,748 -46%
สินค้าหมด

ElectroHeat MK V

HP-WI-278095

30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

163,603 THB ฿ 163,603
94,890 THB ฿ 94,890 -42%
สมาชิก 87,528 THB ฿ 87,528 -46%

HP-WI-278123

41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

176,080 THB ฿ 176,080
102,127 THB ฿ 102,127 -42%
สมาชิก 94,203 THB ฿ 94,203 -46%

HP-WI-278152

51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

213,979 THB ฿ 213,979
124,108 THB ฿ 124,108 -42%
สมาชิก 114,479 THB ฿ 114,479 -46%

HP-WI-278192

64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

275,418 THB ฿ 275,418
159,743 THB ฿ 159,743 -42%
สมาชิก 147,349 THB ฿ 147,349 -46%
New

HP-WI-278232

78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

338,976 THB ฿ 338,976
196,607 THB ฿ 196,607 -42%
สมาชิก 181,353 THB ฿ 181,353 -46%

ElectroHeat Plus MK III

New

HP-WI-2782533

85,000 BTU/ 25 kW/ 12 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

364,870 THB ฿ 364,870
211,625 THB ฿ 211,625 -42%
สมาชิก 195,206 THB ฿ 195,206 -46%
New

HP-WI-2783133

105,000 BTU/ 31 kW/ 14 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 24/09/2022)

454,322 THB ฿ 454,322
263,507 THB ฿ 263,507 -42%
สมาชิก 243,063 THB ฿ 243,063 -46%
New
Pre-Order

HP-WI-2783733

125,000 BTU/ 37 kW/ 15 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

529,650 THB ฿ 529,650
307,197 THB ฿ 307,197 -42%
สมาชิก 283,363 THB ฿ 283,363 -46%
New
Pre-Order

HP-WI-2784433

150,000 BTU/ 44 kW/ 17 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

604,978 THB ฿ 604,978
350,888 THB ฿ 350,888 -42%
สมาชิก 323,664 THB ฿ 323,664 -46%

ElectroHeat Pro ,ElectroHeat Heat&Cool

New
Pre-Order

HP-WI-27883803

331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

2,236,300 THB ฿ 2,236,300
1,297,054 THB ฿ 1,297,054 -42%
สมาชิก 1,196,421 THB ฿ 1,196,421 -46%
New

HP-WI-EHC031T353-6D

31 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 34.7kW, Cooling Capacity (80/80/60) 19kW (Update 24/09/2022)

559,075 THB ฿ 559,075
324,264 THB ฿ 324,264 -42%
สมาชิก 299,106 THB ฿ 299,106 -46%
New
Pre-Order

HP-WI-EHC037T353-6D

37 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 29kW, Cooling Capacity (80/80/60) 16kW (Update 24/09/2022)

726,799 THB ฿ 726,799
421,544 THB ฿ 421,544 -42%
สมาชิก 388,838 THB ฿ 388,838 -46%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้