DigiHeat In-Line Heater

HT-WI-281024

8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61,440 THB ฿61,440
36,864 THB ฿36,864 -40%
สมาชิก 35,636 THB ฿35,636 -42%

 

HT-WI-281036

12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63,558 THB ฿63,558
38,135 THB ฿38,135 -40%
สมาชิก 36,864 THB ฿36,864 -42%

 

HT-WI-281048

16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66,207 THB ฿66,207
39,725 THB ฿39,725 -40%
สมาชิก 38,401 THB ฿38,401 -42%

 

HT-WI-281060

20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

68,326 THB ฿68,326
40,996 THB ฿40,996 -40%
สมาชิก 39,630 THB ฿39,630 -42%

 

DigiHeat In-Line Heater In-Build Pressure Switch + Flowcheck valve

HT-WI-281183

61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz ** In-Build Pressure Switch and Flowcheck valve (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

119,172 THB ฿119,172
71,504 THB ฿71,504 -40%
สมาชิก 69,120 THB ฿69,120 -42%
สินค้าหมด

 

HT-WI-281243

81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

132,414 THB ฿132,414
79,449 THB ฿79,449 -40%
สมาชิก 76,801 THB ฿76,801 -42%

 

ElectroHeat MK V

HP-WI-278095

30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

164,193 THB ฿164,193
98,516 THB ฿98,516 -40%
สมาชิก 95,232 THB ฿95,232 -42%

 

HP-WI-278123

41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

176,374 THB ฿176,374
105,825 THB ฿105,825 -40%
สมาชิก 102,297 THB ฿102,297 -42%

 

HP-WI-278152

51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

213,979 THB ฿213,979
128,388 THB ฿128,388 -40%
สมาชิก 124,108 THB ฿124,108 -42%

 

HP-WI-278192

64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

275,418 THB ฿275,418
165,251 THB ฿165,251 -40%
สมาชิก 159,743 THB ฿159,743 -42%

 

New

HP-WI-278232

78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

338,976 THB ฿338,976
203,386 THB ฿203,386 -40%
สมาชิก 196,607 THB ฿196,607 -42%

 

ElectroHeat Plus MK III

New

HP-WI-2782533

85,000 BTU/ 25 kW/ 12 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

364,930 THB ฿364,930
218,958 THB ฿218,958 -40%
สมาชิก 211,660 THB ฿211,660 -42%

 

New

HP-WI-2783133

105,000 BTU/ 31 kW/ 14 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

454,441 THB ฿454,441
272,665 THB ฿272,665 -40%
สมาชิก 263,576 THB ฿263,576 -42%

 

New
Pre-Order

HP-WI-2783733

125,000 BTU/ 37 kW/ 15 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

529,650 THB ฿529,650
317,790 THB ฿317,790 -40%
สมาชิก 307,197 THB ฿307,197 -42%

 

New
Pre-Order

HP-WI-2784433

150,000 BTU/ 44 kW/ 17 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 03/01/2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

605,920 THB ฿605,920
363,552 THB ฿363,552 -40%
สมาชิก 351,434 THB ฿351,434 -42%

 

ElectroHeat Pro ,ElectroHeat Heat&Cool

New
Pre-Order

HP-WI-27883803

331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 21/09/2022)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,354,000 THB ฿2,354,000
1,412,400 THB ฿1,412,400 -40%
สมาชิก 1,365,320 THB ฿1,365,320 -42%

 

New
Pre-Order

HP-WI-EHC031T353-6D

31 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 34.7kW, Cooling Capacity (80/80/60) 19kW (Update 24/09/2022)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

559,075 THB ฿559,075
335,445 THB ฿335,445 -40%
สมาชิก 324,264 THB ฿324,264 -42%

 

New
Pre-Order

HP-WI-EHC037T353-6D

37 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 29kW, Cooling Capacity (80/80/60) 16kW (Update 24/09/2022)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

726,799 THB ฿726,799
436,080 THB ฿436,080 -40%
สมาชิก 421,544 THB ฿421,544 -42%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้