DigiHeat In-Line Heater

HT-WI-281024

8,188,8 BTU/ 2.4 kW/ 10 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

61,204 THB ฿ 61,204
42,843 THB ฿ 42,843 -30%

HT-WI-281036

12,283.2 BTU/ 3.6 kW/ 15 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

63,558 THB ฿ 63,558
44,491 THB ฿ 44,491 -30%

HT-WI-281048

16,377.6 BTU/ 4.8 kW/ 20 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

65,912 THB ฿ 65,912
46,139 THB ฿ 46,139 -30%

HT-WI-281060

20,416.0 BTU/ 6.0 kW/ 25 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

68,266 THB ฿ 68,266
47,787 THB ฿ 47,787 -30%

DigiHeat In-Line Heater In-Build Pressure Switch + Flowcheck valve

HT-WI-281183

61,416.0 BTU/ 18 kW/ 25 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

118,877 THB ฿ 118,877
83,214 THB ฿ 83,214 -30%

HT-WI-281243

81,888.0 BTU/ 24 kW/ 35 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

124,762 THB ฿ 124,762
87,334 THB ฿ 87,334 -30%

ElectroHeat MK V

HP-WI-278095

30,700 BTU/ 9 kW/ 9 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

163,603 THB ฿ 163,603
114,523 THB ฿ 114,523 -30%

HP-WI-278123

41,000 BTU/ 12 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

176,080 THB ฿ 176,080
123,256 THB ฿ 123,256 -30%

HP-WI-278152

51,000 BTU/ 15 kW/ 12 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

213,979 THB ฿ 213,979
149,786 THB ฿ 149,786 -30%
New

HP-WI-278192

64,000 BTU/ 19 kW/ 22 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)v

275,418 THB ฿ 275,418
192,793 THB ฿ 192,793 -30%
New

HP-WI-278232

78,500 BTU/ 23 kW/ 30 AMP/ 1 Phase/ 50 Hz (Update11/02/2022)

338,976 THB ฿ 338,976
237,284 THB ฿ 237,284 -30%

ElectroHeat Plus MK III

New

HP-WI-2782533

85,000 BTU/ 25 kW/ 12 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

364,870 THB ฿ 364,870
255,409 THB ฿ 255,409 -30%
New

HP-WI-2783133

105,000 BTU/ 31 kW/ 14 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

454,322 THB ฿ 454,322
318,026 THB ฿ 318,026 -30%
New
Pre-Order

HP-WI-2783733

125,000 BTU/ 37 kW/ 15 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

529,650 THB ฿ 529,650
370,755 THB ฿ 370,755 -30%
New

HP-WI-2784433

150,000 BTU/ 44 kW/ 17 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

604,978 THB ฿ 604,978
423,485 THB ฿ 423,485 -30%

ElectroHeat Pro ,ElectroHeat Heat&Cool

New
Pre-Order

HP-WI-27883803

331,000 BTU/ 97 kW/ 29.5 AMP/ 3 Phase/ 50 Hz (Update 11/02/2022)

2,236,300 THB ฿ 2,236,300
1,565,410 THB ฿ 1,565,410 -30%
New

HP-WI-EHC031T353-6D

31 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 34.7kW, Cooling Capacity (80/80/60) 19kW (Update 11/02/2022)

559,075 THB ฿ 559,075
391,353 THB ฿ 391,353 -30%
New

HP-WI-EHC037T353-6D

37 kW/ 3 Phase/ 380V/ 50 Hz, Heating Capacity (80/80/60) 29kW, Cooling Capacity (80/80/60) 16kW (Update 11/02/2022)

726,799 THB ฿ 726,799
508,760 THB ฿ 508,760 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้