65557

0.5 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส Flowrate 11 คิว/ชม. ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน (Update 7/10/2021)

24,662 THB ฿ 24,662
สินค้าหมด

65560

0.75 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน อัตราการไหล(Flowrat) 11  คิว/ชม (Update 7/10/2021)

24,999 THB ฿ 24,999

65562

1 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส flowrate 16 คิว/ชม. ที่ Head 10 m. connection 2" ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน (Update7/10/2021)

25,336 THB ฿ 25,336

65564

1.5 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส อัตราการไหล(Flowrate) 22.5  คิว/ชม ที่ Head 10 m. Connection 2" ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน (Update 7/10/2021)

26,572 THB ฿ 26,572

65566

2 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส 26.5 คิว/ชม. ที่ Head 10 m. ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 19 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27x64x41 cm. (Update 7/10/2021)

28,594 THB ฿ 28,594
New

65569

3 แรงม้า 230 โวลต์ 1 เฟส อัตราการไหล(Flowrat) 34 คิว/ชม ที่ Head 10 m. ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน (Update7/10/2021)

32,526 THB ฿ 32,526

65570

3 แรงม้า 230/400 โวลต์ 3 เฟส อัตราการไหล(Flowrate) 34 คิว/ชม. ที่ Head 10 m. ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน (Update7/10/2021)

33,088 THB ฿ 33,088
 

Cap-30-450v

Cap start run motor 2HP แคปสตารท รัน มอเตอร์สระว่ายน้ำ 2แรงม้า 2-Wired 30uF (Maximum450VAC) 50/60Hz CBB60 Motor Start Run Capacitor ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

1,000 THB ฿ 1,000
745 THB ฿ 745 -26%

4405010585

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 380 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x17 cm.

1,220 THB ฿ 1,220
979 THB ฿ 979 -20%

4405010178

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

560 THB ฿ 560
419 THB ฿ 419 -25%

4405010105

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 380 g. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm.

693 THB ฿ 693
594 THB ฿ 594 -14%

4405010179

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

150 THB ฿ 150
86 THB ฿ 86 -43%

4405010586

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

8,484 THB ฿ 8,484
7,264 THB ฿ 7,264 -14%

4405010587

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

1,649 THB ฿ 1,649
1,450 THB ฿ 1,450 -12%

4405010588

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,163 THB ฿ 2,163
1,853 THB ฿ 1,853 -14%

4405010492

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,405 THB ฿ 2,405
2,059 THB ฿ 2,059 -14%

4405010589

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,142 THB ฿ 2,142
1,834 THB ฿ 1,834 -14%

4405010112

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

410 THB ฿ 410
393 THB ฿ 393 -4%

4405010113

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

550 THB ฿ 550
473 THB ฿ 473 -14%

4405010180

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

550 THB ฿ 550
454 THB ฿ 454 -17%

4405010590

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65060,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,636 THB ฿ 2,636
2,309 THB ฿ 2,309 -12%

4405010161

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

140 THB ฿ 140
113 THB ฿ 113 -19%

4405010115

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

1,254 THB ฿ 1,254
1,075 THB ฿ 1,075 -14%

4405010116

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 340 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x17 cm.

1,254 THB ฿ 1,254
1,142 THB ฿ 1,142 -9%

4405010591

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,867 THB ฿ 2,867
2,455 THB ฿ 2,455 -14%

4405010592

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,951 THB ฿ 2,951
2,527 THB ฿ 2,527 -14%

4405010593

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,772 THB ฿ 2,772
2,374 THB ฿ 2,374 -14%

4405010594

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,888 THB ฿ 2,888
2,473 THB ฿ 2,473 -14%

4405010595

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,835 THB ฿ 2,835
2,427 THB ฿ 2,427 -14%

4405010596

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,888 THB ฿ 2,888
2,473 THB ฿ 2,473 -14%

4405010597

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,846 THB ฿ 2,846
2,437 THB ฿ 2,437 -14%

4405010598

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

3,014 THB ฿ 3,014
2,581 THB ฿ 2,581 -14%

4405010599

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,877 THB ฿ 2,877
2,464 THB ฿ 2,464 -14%

4405010600

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

3,045 THB ฿ 3,045
2,607 THB ฿ 2,607 -14%

4405010601

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,919 THB ฿ 2,919
2,500 THB ฿ 2,500 -14%

4405010602

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

3,077 THB ฿ 3,077
2,635 THB ฿ 2,635 -14%

4405010487

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

546 THB ฿ 546
505 THB ฿ 505 -8%

4405010603

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

2,520 THB ฿ 2,520
2,158 THB ฿ 2,158 -14%

4405010144

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

600 THB ฿ 600
538 THB ฿ 538 -10%

4405010145

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

620 THB ฿ 620
583 THB ฿ 583 -6%

4405010169

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

250 THB ฿ 250
215 THB ฿ 215 -14%

4405010635

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

1,176 THB ฿ 1,176
1,007 THB ฿ 1,007 -14%

4405010636

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

1,953 THB ฿ 1,953
1,673 THB ฿ 1,673 -14%

4405010637

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

1,533 THB ฿ 1,533
1,313 THB ฿ 1,313 -14%

4405010149

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

693 THB ฿ 693
594 THB ฿ 594 -14%

4405020121

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

725 THB ฿ 725
580 THB ฿ 580 -20%

4405020122

สำหรับ ปั้ม VICTORIA PLUS SILENT PUMP รุ่น 65557,65558,65560,65561,65562,65563 65564,65565,65566,65567,65569,65570

714 THB ฿ 714
612 THB ฿ 612 -14%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้