SWIMMEY 0.5 HP

Model: P7242160-1
Flowrate: 7 m3/h ( @ 8 m.) 
Power : 0.5  (HP) / (0.35 KW.)
Inlet/Outlet : 50 mm(2")
Volte : 220-240V./ 1 Phase
Weight(kg.): 8.6 KG.
Warranty: 3 Years.

 Price : xx,xxx.xx     

SWIMMEY 0.5 HP

Model: P7242170-1
Flowrate: 9 m3/h ( @ 8 m.) 
Power : 0.75  (HP) / (0.50 KW.)
Inlet/Outlet : 50 mm(2")
Volte : 220-240V./ 1 Phase
Weight(kg.): 9 KG.
Warranty: 3 Years.

 Price : xx,xxx.xx     

SWIMMEY 1 HP

Model: P7242180-1
Flowrate: 13 m3/h ( @ 8 m.) 
Power : 1 (HP) / (0.75 KW.)
Inlet/Outlet : 50 mm(2")
Volte : 220-240V./ 1 Phase
Weight(kg.): 11.2 KG.
Warranty: 3 Years.

 Price : xx,xxx.xx     

SWIMMEY 1.5 HP

Model: P7242270-1
Flowrate: 20 m3/h ( @ 8 m.) 
Power : 1.5 (HP) / (1.13 KW.)
Inlet/Outlet : 50 mm(2")
Volte : 220-240V./ 1 Phase
Weight(kg.): 13 KG.
Warranty: 3 Years.

 Price : xx,xxx.xx     

SWIMMEY 2 HP

Model: P7242290-1
Flowrate: 24 m3/h ( @ 8 m.) 
Power : 2 (HP) / (1.5 KW.)
Inlet/Outlet : 50 mm(2")
Volte : 220-240V./ 1 Phase
Weight(kg.): 14.5 KG.
Warranty: 3 Years.

 Price : xx,xxx.xx     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้