KEY NO.CODESPART NO.DESCRIPTIONSPIECE (S) REQUIREDPrice 2024
Websiteสมาชิก
1*2065051122589280105  1.5" Union (Black/ White Colour)2891.00535.00517.00
22071051234589022103  M5*16 Screw for pump front with Washer6249.00150.00145.00
32071051230501021046  ST SD Pump Body Cover1726.00436.00422.00
42071051231502011076  O-Ring for Pump Body1249.00150.00145.00
52071051095501311015  Impeller SD020/SD50/SQ20/SQ50/SS20/SS50/ST20/ST5011,270.00762.00737.00
52071051096001311016  Impeller SD33/SD75/SQ33/SQ75/SS33/SS75/ST33/ST7511,270.00762.00737.00
52071051096501311017  Impeller SD050/SD100/SQ050/SQ100/SS050/SS100/ST05011,270.00762.00737.00
52071051097001311018  Impeller SD075/SD120/SQ075/SQ120/SS075/SS120/ST07511,270.00762.00737.00
52071051097501311019  Impeller SD100/SQ100/SS100/ST100(220V/50HZ)11,270.00762.00737.00
52071051095001311014  Impeller SS120(220V/50HZ)11,270.00762.00737.00
52071051098001311023  Impeller SD020/SQ020/SS020/ST020(220V,110V/60HZ)11,270.00762.00737.00
52071051098501311024  Impeller SD033/SQ033/SS033/ST033(220V,110V/60HZ)11,270.00762.00737.00
62071051099504015033  1/2" Mechanical Seal11,452.00872.00843.00
620710510995E020302  1/2" Mechanical Seal - Year202211,452.00872.00843.00
72071051232001021024  SD SQ ST Pump Body11,798.001,079.001,043.00
82071051232589022104  M8 x 25 Screw with Washer for Motor4480.00288.00279.00
92071051101502011156  Motor Slinger1462.00278.00268.00
102071051102589022109  Motor SD020/SQ020/SS020/ST020(220V/50HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051103089022110  Motor SD033 (220V/50Hz)1ติดต่อฝายขาย  
102071051103589022105  Motor SD050/SQ050/SS050/ST050(220V/50HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051104089022106  Motor SD075/SQ075/SS075/ST075(220V/50HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051104589022107  Motor SD100/SQ100/SS100/ST100(220V/50HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051105089022108  Motor SD120/SQ120/SS120/ST120(220V/50HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051105589022201  Motor SD/SQ/SS/ST020(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051106089022202  Motor SD/SQ/SS/ST033(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051106589022203  Motor SD/SQ/SS/ST050(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051107089022204  Motor SD/SQ/SS/ST075(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051107589022205  Motor SD/SQ/SS/ST100(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051108089022206  Motor SD/SQ/SS/ST120(220V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051108589022305  Motor SD/SQ/SS/ST020(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051109089022306  Motor SD/SQ/SS/ST033(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051109589022301  Motor SD/SQ/SS/ST050(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051110089022302  Motor SD/SQ/SS/ST075(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051110589022303  Motor SD/SQ/SS/ST100(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
102071051111089022304  Motor SD/SQ/SS/ST120(110V/60HZ)1ติดต่อฝายขาย  
112071051233089022101  Base with M5 x 20 Screw1726.00436.00422.00
122071051111504016028  Capacitor for SS/SD/SQ/ST050 Pump 110V13,265.001,959.001,894.00
122071051090004016019  Capacitor for SC050 & SS/SD/SQ/ST075 Pump 110V13,989.002,394.002,314.00
122071051090504016021  Capacitor for SC075 & SS/SD/SQ/ST100-124 Pump 110V15,258.003,155.003,050.00
122071051112004016009  Capacitor for SS/SD/SQ/SP/ST050 Pump11,270.00762.00737.00
122071051091004016010  Capacitor for SS/SD/SQ/SP/ST075 & SC050 Pump11,813.001,088.001,052.00
122071051044004016012  Capacitor for SS/SD/SQ/SP/ST100-12012,359.001,416.001,369.00
122071051112504016032  Capacitor for SS/SD/SQ/ST020 Pump 110V12,176.001,306.001,263.00
122071051113004016033  Capacitor for SS/SD/SQ/ST033 Pump 110V12,539.001,524.001,473.00
122071051113504016030  Capacitor for SS/SD/SQ/ST020 AMU020P/TP(50/60Hz)1726.00436.00422.00
122071051114004016031  Capacitor for SS/SD/SQ/ST033 Pump1726.00436.00422.00
132071051114589022111  Cable Box for SQ/ST/SD020-033, SS020-SS030 Pump11,452.00872.00843.00
142071051045089022112  Cable Box for SD,SQ,SP,ST050-120 Pump11,798.001,079.001,043.00
152071051026089021505  Cable Box for SC/SS/ ST/ SD 110V12,176.001,306.001,263.00
162071051034001031027  Cooling fan for SS/SD/SQ/ST050-SS/SD/SQ/ST120 Pump1249.00150.00145.00
162071051115001031026  Cooling fan for SS/SD/SQ/ST020-SS/SD/SQ/ST030 Pump1249.00150.00145.00
172071051115501031011  Fan Cover for SS/SD/SQ/ST020-SS/SD/SQ/ST030 Pump1726.00436.00422.00
172071051116001031010  Fan Cover for SQ/SP/SS/SD/ST050-SQ/SP/SS/SD/ST1201726.00436.00422.00
182032051097002011104  O-Ring for 1.5" Union2249.00150.00145.00


   Notes: 1* 89280105B is 1.5"union in Black Colour
                1* 89280105W is 1.5"union in White Colour

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้