CODE: 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071, 28479, 32706
 
 
No. Code.DescriptionPackQTY/
Pack
Price 2023
(Update 08/03/2023)
เว็บไซต์สมาชิก
1 4404010103  PRESSURE GAUGE 1/8" 3 KG./C "11933.00560.00542.00
2 4404020041  PRESSURE GAUGE UNIT 1/8'111,622.00974.00941.00
 4404190101  PRESSURE GAUGE UNIT 1/8'111,622.00974.00941.00
3 4404020040  QUICK CLOSING LID UNIT117,997.004,799.004,639.00
4 4404020111  LID GASKET11865.00519.00502.00
5 4404020108  LID RING UNIT113,512.002,108.002,037.00
6 4404020116  O' RING 255X411511.00307.00297.00
7 4404040096  FILTER BASE D. 350112,099.001,260.001,218.00
 4404010088  FILTER BASE D. 450112,099.001,260.001,218.00
 4404010112  FILTER BASE D. 500112,150.001,290.001,247.00
 4404010113  FILTER BASE D. 600112,772.001,664.001,608.00
 4404300924  FILTER BASE D. 750113,912.002,348.002,269.00
8 4404040113 DRAIN PLUG AND GASKET12229.00138.00133.00
9 4404010108  WATER PURGE 3/8"11429.00258.00249.00
10 4404040115  O' RING D. 60X812401.00241.00233.00
11 4404040103  FITTING 1 1/2" + O'RIN "11623.00374.00362.00
 4404040112  2" OUTLET FITTING + O'RIN "11603.00362.00350.00
12 4404300917  MANIFOLD ARM 1" 110 M "11544.00327.00316.00
 4404300915  MANIFOLD ARM 1" 175 M "11544.00327.00316.00
 4404300916  MANIFOLD ARM 1" 225 M "11544.00327.00316.00
13 4404010025  MANIFOLD ARM ASSEMBLY D. 40011687.00413.00399.00
 4404010026  MANIFOLD ARM ASSEMBLY11715.00429.00415.00
 4404010028  MANIFOLD ARM ASSEMBLY D. 650111,127.00677.00654.00
14 4404010131  MANIFOLD ASSEMBLY D. 350112,656.001,594.001,541.00
 4404010132  MANIFOLD ASSEMBLY D. 450112,720.001,632.001,578.00
 4404010114  MANIFOLD ASSEMBLY D. 500112,786.001,672.001,616.00
 4404040097  MANIFOLD ASSEMBLY D. 550112,942.001,766.001,707.00
 4404010115  MANIFOLD ASSEMBLY D. 600112,915.001,749.001,691.00
 4404010133  MANIFOLD ASSEMBLY D. 650112,979.001,788.001,728.00
 4404040098  MANIFOLD ASSEMBLY D. 680113,109.001,866.001,804.00
 4404010116  MANIFOLD ASSEMBLY D. 750115,168.003,101.002,998.00
15 4404010135  DIFFUSER ASSEMBLY ASTER D. 350111,622.00974.00941.00
 4404010136  DIFFUSER ASSEMBLY ASTER D. 450111,622.00974.00941.00
 4404010118  DIFFUSER ASSEMBLY D. 500111,182.00710.00686.00
 4404040099  DIFFUSER ASSEMBLY D. 550112,579.001,548.001,496.00
 4404010119  DIFFUSER ASSEMBLY D. 600111,285.00771.00746.00
 4404010137  DIFFUSER ASSEMBLY ASTER D. 650111,285.00771.00746.00
 4404040100  DIFFUSER ASSEMBLY ASTER D. 680111,763.001,058.001,023.00
 4404010120  DIFFUSER ASSEMBLY D. 750112,269.001,362.001,317.00
16 4404301003  AIR PURGE + PIPE L=67011456.00274.00265.00
 4404300707  RIGID PIPE L-84512544.00327.00316.00
17 4404040108  AIR PURGE11201.00121.00117.00
18 4404301004  DIFFUSER CONE D. 5011500.00300.00290.00
 4404300910  DIFFUSER CONE D. 63111,155.00693.00670.00

 

4404010108

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 1 ชิ้น

429 THB ฿429
258 THB ฿258 -40%
สมาชิก 249 THB ฿249 -42%

 

4404020108

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,512 THB ฿3,512
2,108 THB ฿2,108 -40%
สมาชิก 2,037 THB ฿2,037 -42%

 

New

4404010135

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,622 THB ฿1,622
974 THB ฿974 -40%
สมาชิก 941 THB ฿941 -42%

 

New

4404301004

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

500 THB ฿500
300 THB ฿300 -40%
สมาชิก 290 THB ฿290 -42%

 

4404040112

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

603 THB ฿603
362 THB ฿362 -40%
สมาชิก 350 THB ฿350 -42%

 

4404300915

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

544 THB ฿544
327 THB ฿327 -40%
สมาชิก 316 THB ฿316 -42%

 

New

4404300917

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

544 THB ฿544
327 THB ฿327 -40%
สมาชิก 316 THB ฿316 -42%

 

Pre-Order

4404300916

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 2 ชิ้น

544 THB ฿544
327 THB ฿327 -40%
สมาชิก 316 THB ฿316 -42%

 

4404040115

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

401 THB ฿401
241 THB ฿241 -40%
สมาชิก 233 THB ฿233 -42%

 

4404020116

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

511 THB ฿511
307 THB ฿307 -40%
สมาชิก 297 THB ฿297 -42%

 

4404020111

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนัรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 13 ชิ้น

865 THB ฿865
519 THB ฿519 -40%
สมาชิก 502 THB ฿502 -42%

 

4404020040

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 14x20x12 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

7,997 THB ฿7,997
4,799 THB ฿4,799 -40%
สมาชิก 4,639 THB ฿4,639 -42%

 

4404010103-ASTER

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm. (update 08-03-2023)

ขายแล้ว 3 ชิ้น

933 THB ฿933
560 THB ฿560 -40%
สมาชิก 542 THB ฿542 -42%

 

New

4404020041

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 (update 04-07-2022)

ขายแล้ว 4 ชิ้น

1,338 THB ฿1,338
937 THB ฿937 -30%
สมาชิก 904 THB ฿904 -32%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้