ST050

อัตราการไหล(Flowrat) 9.09 คิว/ชม. ที่ Head 5 m ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet )  1.5"   น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 8.30 kg.  ขนาดรวมกล่องบรรจุ 18.5x46x25.5 cm. (Update 21/09/2022)

11,654 THB ฿ 11,654
6,993 THB ฿ 6,993 -40%
สมาชิก 6,702 THB ฿ 6,702 -42%

ST075

อัตราการไหล(Flowrate) 11.36 คิว/ชม. ที่ Head 5 m ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  (Update 21/09/2022)

12,820 THB ฿ 12,820
7,692 THB ฿ 7,692 -40%
สมาชิก 7,372 THB ฿ 7,372 -42%

ST100

อัตราการไหล(Flowrat) 13.18 คิว/ชม. ที่ Head 5 m ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 1.5"  น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  9.68 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 18x46x25.5 cm. (Update 21/09/2022)

13,984 THB ฿ 13,984
8,391 THB ฿ 8,391 -40%
สมาชิก 8,041 THB ฿ 8,041 -42%

SR10

In/Outlet 2" / 63 mm. Flowrate 14 ที่ Head 10 m Weight 14.70 kg. 34x54.5x48 cm.(Update 21/09/2022)

19,006 THB ฿ 19,006
11,404 THB ฿ 11,404 -40%
สมาชิก 10,929 THB ฿ 10,929 -42%
Best Seller

SR15

In/Outlet 2" Flowrate) 18.50 m3/h Head 10 m. Weight 18.10 kg. Dimension 34x54.5x48 cm.(Update 21/09/2022)

20,223 THB ฿ 20,223
12,134 THB ฿ 12,134 -40%
สมาชิก 11,629 THB ฿ 11,629 -42%

SR20

อัตราการไหล(Flowrate) 27.50 คิว/ชม ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2 นิ้ว / 63 mm. Voltage 220v.  น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 19.70 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 34x54.5x48 cm. (Update 21/09/2022)

22,511 THB ฿ 22,511
13,507 THB ฿ 13,507 -40%
สมาชิก 12,944 THB ฿ 12,944 -42%

SR30-220

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2"  อัตราการไหล 30.80 คิว/ชม. ระยะส่ง (Head) 10 m. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 22.10 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 34x54.5x48 cm. (Update 21/09/2022)

25,212 THB ฿ 25,212
15,128 THB ฿ 15,128 -40%
สมาชิก 14,497 THB ฿ 14,497 -42%

SR30-380

ท่อน้ำเข้าออก (In/Outlet ) 2"  อัตราการไหล 30.80 คิว/ชม. ระยะส่ง (Head) 10 m. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 22.10 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 34x54.5x48 cm. (Update 21/09/2022)

25,212 THB ฿ 25,212
15,128 THB ฿ 15,128 -40%
สมาชิก 14,497 THB ฿ 14,497 -42%
New

PS-WI-2462100

1.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 12.00 m³/h (Update 22/09/2022)

29,353 THB ฿ 29,353
17,024 THB ฿ 17,024 -42%
สมาชิก 15,704 THB ฿ 15,704 -46%
New

PS-WI-2462200

2.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 23.40 m³/h (Update 22/09/2022)

37,180 THB ฿ 37,180
21,564 THB ฿ 21,564 -42%
สมาชิก 19,892 THB ฿ 19,892 -46%
New

PS-WI-2462300

3.0 HP/220 V/50 Hz/Port Size 2" Flow Rate 37.00 m³/h (Update 22/09/2022)

44,726 THB ฿ 44,726
25,941 THB ฿ 25,941 -42%
สมาชิก 23,929 THB ฿ 23,929 -46%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้