New
Best Seller

203147

ปั๊ม ESPA Silen S60 0.6 แรง(HP.) ท่อเข้าออก 2" FlowRate 10 ลบ/ ชม. 220v/1 เฟส(PH.) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 10.60 kg. (Update 22/11/2022)

23,199 THB ฿ 23,199
12,760 THB ฿ 12,760 -45%
สมาชิก 12,296 THB ฿ 12,296 -47%
Best Seller

203151

ปั๊ม ESPA Silen S60 0.6 แรง(HP.) ท่อเข้าออก 2" FlowRate 10 ลบ/ ชม. 380v/3 เฟส(PH.) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 10.60 kg. (Update 22/11/2022)

23,199 THB ฿ 23,199
12,760 THB ฿ 12,760 -45%
สมาชิก 12,296 THB ฿ 12,296 -47%
Best Seller

203152

ปั๊ม Silen S75 (12) 0.75 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 11 ลบ/ ชม. 3 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x58.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 11.84 kg.(Update 22/11/2022)

25,318 THB ฿ 25,318
13,925 THB ฿ 13,925 -45%
สมาชิก 13,419 THB ฿ 13,419 -47%
Best Seller

203148

ปั๊ม Silen S 75 15M 0.75 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 13 ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x58.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 11.84 kg.(Update 22/11/2022)

25,318 THB ฿ 25,318
13,925 THB ฿ 13,925 -45%
สมาชิก 13,419 THB ฿ 13,419 -47%

203149

ปั๊ม Silen S100(18M) 1.0แรง ท่อเข้าออก 2" FlowRate 16 ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x28.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.58 cm.(Update 22/11/2022)

28,497 THB ฿ 28,497
15,674 THB ฿ 15,674 -45%
สมาชิก 15,104 THB ฿ 15,104 -47%

203153

ปั๊ม Silen S100(12) 1.0แรง ท่อเข้าออก 2" FlowRate 16 ลบ/ ชม. 3 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x28.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.58 cm.(Update 22/11/2022)

28,497 THB ฿ 28,497
15,674 THB ฿ 15,674 -45%
สมาชิก 15,104 THB ฿ 15,104 -47%

203150

ปั๊ม Silen S150 22M 1.5 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 20ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 14.64 kg.(Update 22/11/2022)

30,721 THB ฿ 30,721
16,897 THB ฿ 16,897 -45%
สมาชิก 16,283 THB ฿ 16,283 -47%

203154

ปั๊ม Silen S150(12M) 1.5 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 20ลบ/ ชม. 3 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 14.64 kg.(Update 22/11/2022)

30,721 THB ฿ 30,721
16,897 THB ฿ 16,897 -45%
สมาชิก 16,283 THB ฿ 16,283 -47%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้