New
Best Seller

203147

ปั๊ม ESPA Silen S60 0.6 แรง(HP.) ท่อเข้าออก 2" FlowRate 10 ลบ/ ชม. 220v/1 เฟส(PH.) ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 10.60 kg.

THB 20,900 ฿ 20,900
THB 13,978 ฿ 13,978 -33%
New
Best Seller

203148

ปั๊ม Silen S 75 15M 0.75 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 13 ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x58.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 11.84 kg.

THB 21,900 ฿ 21,900
THB 14,646 ฿ 14,646 -33%
New
Best Seller

203149

ปั๊ม Silen S100(18M) 1.0แรง ท่อเข้าออก 2" FlowRate 16 ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x28.5x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.58 cm.

THB 22,900 ฿ 22,900
THB 15,315 ฿ 15,315 -33%
New
Best Seller

203150

ปั๊ม Silen S150 22M 1.5 แรง ท่อเข้าออก 1.5"/2" FlowRate 20ลบ/ ชม. 1 เฟส ขนาดรวมกล่องบรรจุ 26x59x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 14.64 kg.

THB 23,900 ฿ 23,900
THB 15,984 ฿ 15,984 -33%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้