Service Mind

New

SM-50Q-3HR

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ก่อนทำการบำบัด 2.ล้างทำความสะอาดระบบกรองของลูกค้า 3.เติมสารเคมีตามสภาพน้ำที่เป็นจริง อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด 4.เดินระบบกรอง ระบบบำบัดของลูกค้าตามปกติ 5.เดินระบบกรองระบบบำบัด ของทาง Winwin Pool ที่เตรียมไปพิเศษ 6.น้ำเขียวน้ำขุ่นมัวจะกลับมาใส สะอาด ปลอดภัยในเวลาที่กำหนด 7.ตรวจวัดคุณภาพน้ำอีกครั้ง 8. แนะนำวิธีการดูแลสระให้ลูกค้าสามารถดูแลสระเองได้ ไม่ให้กลับมาเป็นปัญหาเดิมอีก

฿ 9,000 ฿ 9,000
฿ 3,999 ฿ 3,999 -56%
New

SM-50Q-6HR

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1.ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ก่อนทำการบำบัด 2.ล้างทำความสะอาดระบบกรองของลูกค้า 3.เติมสารเคมีตามสภาพน้ำที่เป็นจริง อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุด 4.เดินระบบกรอง ระบบบำบัดของลูกค้าตามปกติ 5.เดินระบบกรองระบบบำบัด ของทาง Winwin Pool ที่เตรียมไปพิเศษ 6.น้ำเขียวน้ำขุ่นมัวจะกลับมาใส สะอาด ปลอดภัยในเวลาที่กำหนด 7.ตรวจวัดคุณภาพน้ำอีกครั้ง 8. แนะนำวิธีการดูแลสระให้ลูกค้าสามารถดูแลสระเองได้ ไม่ให้กลับมาเป็นปัญหาเดิมอีก

฿ 8,000 ฿ 8,000
฿ 2,999 ฿ 2,999 -63%