SB10

อัตราการไหล(Flowrate) 11 ลบ.ม/ชม. ท่อเข้าออก 2" ขนาด 1 แรง Voltage 220V. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 69x34x46.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 19 kg. (Update 19/03/2022)

20,023 THB ฿ 20,023
14,017 THB ฿ 14,017 -30%
สมาชิก 13,516 THB ฿ 13,516 -32%

SB15

อัตราการไหล(Flowrat) 19.50 ลบ.ม/ชม. ท่อเข้าออก 2" ขนาด 1.5 HP. 220V. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 34x69.5x47.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 20.34 kg. (Update 19/03/2022)

21,294 THB ฿ 21,294
14,906 THB ฿ 14,906 -30%
สมาชิก 14,374 THB ฿ 14,374 -32%

SB20

อัตราการไหล(Flowrate) 25.20 ลบ.ม/ชม. ท่อเข้าออก 2" ขนาดรวมรวมกล่องบรรจุ 34x69.5x48 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 23.32 kg. (Update 22/2/2022)

23,730 THB ฿ 23,730
16,611 THB ฿ 16,611 -30%
สมาชิก 16,018 THB ฿ 16,018 -32%

SB30‐380

อัตราการไหล(Flowrate) 28.20 ลบ.ม/ชม. 380 V. ท่อเข้าออก 2" ขนาดรวมกล่องบรรจุ 34x69.5x47 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  23.82 kg. (Update 22/2/2022)

26,167 THB ฿ 26,167
18,317 THB ฿ 18,317 -30%
สมาชิก 17,663 THB ฿ 17,663 -32%

SB30‐220

อัตราการไหล(Flowrate) 28.20 ลบ.ม/ชม. 220V. 1 เฟส ท่อเข้าออก 2" ขนาดรวมกล่องบรรจุ 34x70x46.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 23.82 kg.(Update 22/2/2022)

26,167 THB ฿ 26,167
18,317 THB ฿ 18,317 -30%
สมาชิก 17,663 THB ฿ 17,663 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้