PS-NB-PTF-035

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 70.00ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 60,500 ฿ 60,500
THB 36,108 ฿ 36,108 -40%

PS-NB-PTF-045

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 4.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 78.00ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 64,000 ฿ 64,000
THB 38,610 ฿ 38,610 -40%

PS-NB-PTF-055

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 5.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x3" Flowrat 85.00ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 67,400 ฿ 67,400
THB 40,398 ฿ 40,398 -40%

PS-NB-PTF-075S

ปั๊ม NOZBART Super Tufun 7.5แรง 3 เฟส Flowrat 120.00 ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 87,500 ฿ 87,500
THB 62,563 ฿ 62,563 -28%

PS-NB-PTF-100S

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 10แรง 3 เฟส ท่อ 4"x4" Flowrat 142.00ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 105,300 ฿ 105,300
THB 75,290 ฿ 75,290 -28%

PS-NB-PTF-125S

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 12.5แรง 3 เฟส ท่อ 4"x4" Flowrat 152.00ลบ/ ชม. (Update FEB 2021)

THB 125,000 ฿ 125,000
THB 101,673 ฿ 101,673 -19%
Pre-Order

PS-NB-PMF-018

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 1.5 แรง ท่อ 2" (Update FEB 2021)

THB 25,000 ฿ 25,000
THB 17,388 ฿ 17,388 -30%
Pre-Order

PS-NB-PMF-023

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 2 แรง ท่อ 2" Flowrat 33 ลบ/ชม. (Update FEB 2021)

THB 29,500 ฿ 29,500
THB 20,518 ฿ 20,518 -30%

PS-NB-PMF-032

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3 แรง ท่อ 2" Flowrat 43 ลบ/ชม. (Update FEB 2021)

THB 32,500 ฿ 32,500
THB 22,604 ฿ 22,604 -30%
Pre-Order

PS-NB-PMF-033

ปั๊มสระว่ายน้ำ ขนาด 3 แรง 3 เฟส ท่อ 2" Flowrat 43 ลบ/ชม. (Update FEB 2021)

THB 32,600 ฿ 32,600
THB 22,674 ฿ 22,674 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้