New
Best Seller

EC8

ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา ชุดควบคุมการทำงานติดตั้งบนตัวเซลล์ ขนาดกล่องบรรจุ 16x34x25.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.87 kg.

23,968 THB ฿ 23,968
16,778 THB ฿ 16,778 -30%
New
Best Seller

EC12

ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา ชุดควบคุมการทำงานติดตั้งบนตัวเซลล์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.90 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 16x34x25.5 cm. (update 16/3/2021)

26,750 THB ฿ 26,750
18,725 THB ฿ 18,725 -30%
New
Best Seller

EC16

ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา ชุดควบคุมการทำงานติดตั้งบนตัวเซลล์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.93 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 16x34x25.5 cm. . (update 16/3/2021)

29,853 THB ฿ 29,853
20,897 THB ฿ 20,897 -30%
New
Best Seller

EC20

ขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย ใช้งานง่าย และง่ายต่อการบำรุงรักษา ชุดควบคุมการทำงานติดตั้งบนตัวเซลล์ ขนาดกล่องบรรจุ 16x34x25.5 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.99 kg..(update 16/3/2021)

32,528 THB ฿ 32,528
22,770 THB ฿ 22,770 -30%

SP-EC001

Part NO 1 electronics adaptor/transformer

2,750 THB ฿ 2,750

SP-EC002-EC8

Part NO 2 electronic board for EC8

1,080 THB ฿ 1,080

SP-EC002-EC12

Part NO 2 electronic board for EC12

1,080 THB ฿ 1,080

SP-EC002-EC16

Part NO 2 electronic board for EC16

1,080 THB ฿ 1,080

SP-EC002-EC20

Part NO 2 electronic board for EC20

1,080 THB ฿ 1,080

SP-EC005

Part NO 5 transparent part with main circuit   board

5,100 THB ฿ 5,100

SP-EC006

Part NO 6 1.5" union (2pcs)

200 THB ฿ 200

SP-EC007

Part NO 7 Decorative cover

120 THB ฿ 120

SP-EC008

Part NO 8 sealing ring

60 THB ฿ 60

SP-EC009

Part NO 9 union nut for Ec Salt Chlorinator

100 THB ฿ 100

SP-EC-Cell8

Part NO 10 CELL (Titanium polar and frame) - 8 for Ec Salt Chlorinator

5,780 THB ฿ 5,780

SP-EC-Cell12

Part NO 10 CELL (Titanium polar and frame) - 12 for Ec Salt Chlorinator

7,250 THB ฿ 7,250

SP-EC-Cell16

Part NO 10 CELL (Titanium polar and frame) - 16 for Ec Salt Chlorinator

9,200 THB ฿ 9,200

SP-EC-Cell20

Part NO 10 CELL (Titanium polar and frame) - 20 for Ec Salt Chlorinator

11,250 THB ฿ 11,250
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้