New

2RB-410-7AA11

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด1 แรง flowrate 145 m3/hr 1 เฟส update 24/04/2020

25,584 THB ฿ 25,584
17,909 THB ฿ 17,909 -30%
New

2RB-510-7AA01

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด1.5 แรง flowrate 210 m3/hr 1 เฟส update 24/04/2020

26,695 THB ฿ 26,695
18,687 THB ฿ 18,687 -30%
New

2RB-510-7AA21

ขนาด 2 แรง flowrate 210 m3/hr 1 เฟส noise 64 db update 24/04/2020

30,033 THB ฿ 30,033
21,024 THB ฿ 21,024 -30%
New

2RB-610-7AH16

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด 3 แรง flowrate 220 m3/hr 3 เฟสm inlete/outlet 2" 69 db. update 25/04/2020

40,043 THB ฿ 40,043
28,031 THB ฿ 28,031 -30%
New

2RB-710-7AH26

ขนาด 4 แรง flowrate 318 m3/hr 3 เฟส 69 db.

53,390 THB ฿ 53,390
37,373 THB ฿ 37,373 -30%
New

2RB-710-7AH37

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด 5 แรง flowrate 318 m3/hr 3 เฟส

87,871 THB ฿ 87,871
61,510 THB ฿ 61,510 -30%

2RB-810-7AH37

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด 7.5 แรง flowrate 530 m3/hr 3 เฟส in/outlet 2.5" 70 db update 25/04/2020

116,400 THB ฿ 116,400
75,352 THB ฿ 75,352 -35%
New

2RB-810-7AH27

ปั๊มลม Air blower GREENCO ขนาด 10 แรง flowrate 530 m3/hr 3 เฟส 70 db. update 25/04/2020

132,361 THB ฿ 132,361
92,653 THB ฿ 92,653 -30%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้