EPV150-WIFI+RS485

อัตราการไหล(Flowrate) 18 คิว/ชม. ที่ 2900 rpm ที่ Head 11 m ท่อ 2"/2.5 นิ้ว เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน(Update 01/02/2022)

65,240 THB ฿ 65,240
45,668 THB ฿ 45,668 -30%
สมาชิก 44,037 THB ฿ 44,037 -33%

EPV200

อัตราการไหล(Flowrat) 20 คิว/ชม. ที 2900rpm ที่ Head 12 m . ท่อ 2"/2.5 นิ้ว เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน(Update01/02/2022)

67,802 THB ฿ 67,802
47,462 THB ฿ 47,462 -30%
สมาชิก 45,767 THB ฿ 45,767 -32%

EPV300

อัตราการไหล(Flowrate) 25 คิว/ชม. ที่ 2900 rpm ที่ Head 12 m ท่อ 2/2.5 นิ้ว เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน(Update 01/02/ 2021)

70,634 THB ฿ 70,634
49,444 THB ฿ 49,444 -30%
สมาชิก 47,678 THB ฿ 47,678 -32%

EPV150

อัตราการไหล(Flowrate) 18 คิว/ชม. ที่ 2900 rpm ที่ Head 11 m ท่อ 2"/2.5 นิ้ว เสียงเงียบ ประหยัดพลังงาน(Update 01/02/2022)

59,186 THB ฿ 59,186
41,431 THB ฿ 41,431 -30%
สมาชิก 39,951 THB ฿ 39,951 -32%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้