E-LUMEN WARM WHITE 12V. AC

E‐Lumen‐252‐WW-L

20w/12V 252 LED 415 LUX แสง Warm White (4000k) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm. update 28/04/2020

THB 8,000 ฿ 8,000
THB 5,179 ฿ 5,179 -35%

E‐Lumen‐252‐WW-C

ไฟ E‐Lumen‐252 20W/12V 20w/12V 252 LED 415 LUX แสง Warm White (4000k) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27x26x13 cm

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 5,697 ฿ 5,697 -35%

E‐Lumen‐441‐WW-L

ไฟ E‐Lumen‐441-WW 441 LED 613 Lux แสง Warm White น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 11,800 ฿ 11,800
THB 7,639 ฿ 7,639 -35%

E‐Lumen‐441‐WW-C

ไฟ E‐Lumen‐441-WW 441 LED 613 Lux แสง Warm White น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.54 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm.

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,028 ฿ 8,028 -35%

E‐Lumen‐531‐WW-L

ไฟ E‐Lumen 50W/12V 50w/12v 551 LED 634 Lux แสง Warm White e‐lumen‐531 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 13,800 ฿ 13,800
THB 8,933 ฿ 8,933 -35%

E‐Lumen‐531‐WW-C

ไฟ E‐Lumen 50W/12V 50w/12v 551 LED 634 Lux แสง Warm White e‐lumen‐531 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 9,711 ฿ 9,711 -35%

E-LUMEN COOL WHITE 12V. AC

E‐Lumen‐252‐CW-L

20w/12v 252 LED 346 Lux แสงCool white น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. update 28/04/2020

THB 8,000 ฿ 8,000
THB 5,179 ฿ 5,179 -35%

E‐Lumen‐252‐CW-C

20w/12v 252 LED 346 Lux แสง warm white 20W/12V น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. update 28/04/2020

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 5,697 ฿ 5,697 -35%

E‐Lumen‐441-CW-C

35w/12V 441 LED 550 Lux (20,000K) แสงCool white

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,028 ฿ 8,028 -35%

E‐Lumen‐441-CW-L

35w/12V 441 LED 550 Lux แสงCool White (20,000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ   36x30x16 cm.

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,028 ฿ 8,028 -35%

E‐Lumen‐531-CW-C

ไฟ E‐Lumen‐531-CW 50w/12V 531 LED 608 Lux แสง Cool White น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 9,711 ฿ 9,711 -35%

E-LUMEN RGB 12V.AC

E‐Lumen‐252‐RGB-L

ไฟ 20w/12V. 252 LED Multi color 14 Modes น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30  kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. update 28/04/2020

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 5,697 ฿ 5,697 -35%
Best Seller
Pre-Order

E‐Lumen‐252‐RGB-C

ไฟ 20w/12V. 252 LED Multi color 14 Modes แสงสี RGB เลือกสีได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27x26x13 cm update 24/04/2020

THB 9,600 ฿ 9,600
THB 6,215 ฿ 6,215 -35%

E‐Lumen‐441‐RGB-L

441 LED 273 LUX แสงสี แสงสี RGB Multi Colour ใช้กับตู้ควบคุม Control Box For RGB Lights เหมาะสำหรับสระไวนิลและคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,028 ฿ 8,028 -35%

E‐Lumen‐441‐RGB-C

ไฟ E‐Lumen‐441-RGB 35W/12V 441 LED 273 LUX แสงสี Multi color 14 Modes ใช้กับตู้ควบคุม Control Box For RGB Lights เหมาะสำหรับสระไวนิลและคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.05 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  27x26x13 cm

THB 13,000 ฿ 13,000
THB 8,416 ฿ 8,416 -35%

E‐Lumen‐531‐RGB-L

ไฟ E‐Lumen‐531-RGB-L (เฉพาะโคม) 50w/12v 531 LED 316 Lux แสงสี RGB Multicolor(14 Modes) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm.

THB 13,800 ฿ 13,800
THB 8,929 ฿ 8,929 -35%

E‐Lumen‐531‐RGB-C

ไฟ E‐Lumen‐531-RGB 50W/12V 50w/12v 441 LED 613 Lux แสงสี RGB Multi colour (14 Modes) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm.

THB 16,200 ฿ 16,200
THB 10,487 ฿ 10,487 -35%