E-LUMEN WARM WHITE 12V. AC

E‐Lumen‐252‐WW-L

20w/12V/AC 252 LED 415 LUX แสง Warm White (4000k) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 8,000 ฿ 8,000
THB 5,660 ฿ 5,660 -29%
สมาชิก THB 5,094 ฿ 5,094 -36%

E‐Lumen‐252‐WW-C

20w/12V/AC 252 LED แสง Warm White (4000k) 415 LUX น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27x26x13 cm(Update 16 Mar 2021)

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 6,044 ฿ 6,044 -31%
สมาชิก THB 5,440 ฿ 5,440 -38%

E‐Lumen‐441‐WW-L

35W/12V/AC Warm White 441 LED 613 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 11,800 ฿ 11,800
THB 8,349 ฿ 8,349 -29%
สมาชิก THB 7,515 ฿ 7,515 -36%

E‐Lumen‐441‐WW-C

35W/12V แสง Warm White 441 LED 613 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.54 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm.

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,517 ฿ 8,517 -31%
สมาชิก THB 7,666 ฿ 7,666 -38%

E‐Lumen‐531‐WW-L

50W/12V AC แสง Warm White 634 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update FEB 2021)

THB 13,800 ฿ 13,800
THB 9,200 ฿ 9,200 -33%
สมาชิก THB 8,280 ฿ 8,280 -40%

E‐Lumen‐531‐WW-C

50W/12V /AC แสง Warm White 551 LED 634 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 10,302 ฿ 10,302 -31%
สมาชิก THB 9,272 ฿ 9,272 -38%

E-LUMEN COOL WHITE 12V. AC

E‐Lumen‐252‐CW-L

20w/12v 252 LED 346 Lux แสงCool white น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 8,000 ฿ 8,000
THB 5,660 ฿ 5,660 -29%
สมาชิก THB 5,094 ฿ 5,094 -36%

E‐Lumen‐252‐CW-C

20w/12v 252 LED 346 Lux แสง warm white 20W/12V น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 6,226 ฿ 6,226 -29%
สมาชิก THB 5,604 ฿ 5,604 -36%

E‐Lumen‐441-CW-L

35w/12V 441 LED 550 Lux แสงCool White (20,000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ   36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,773 ฿ 8,773 -29%
สมาชิก THB 7,896 ฿ 7,896 -36%

E‐Lumen‐441-CW-C

35w/12V 441 LED 550 Lux (20,000K) แสงCool white (Update 16 Mar 2021)

THB 13,000 ฿ 13,000
THB 9,197 ฿ 9,197 -29%
สมาชิก THB 8,278 ฿ 8,278 -36%

E‐Lumen‐531-CW-C

ไฟ E‐Lumen‐531-CW 50w/12V 531 LED 608 Lux แสง Cool White น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 15,000 ฿ 15,000
THB 10,303 ฿ 10,303 -31%
สมาชิก THB 9,273 ฿ 9,273 -38%

E-LUMEN RGB 12V.AC

E‐Lumen‐252‐RGB-L

ไฟ 20w/12V. 252 LED Multi color 14 Modes น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30  kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 8,800 ฿ 8,800
THB 6,044 ฿ 6,044 -31%
สมาชิก THB 5,440 ฿ 5,440 -38%
สินค้าหมด
Best Seller
Pre-Order

E‐Lumen‐252‐RGB-C

ไฟ 20w/12V. 252 LED Multi color 14 Modes แสงสี RGB เลือกสีได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.98 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27x26x13 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 9,600 ฿ 9,600
THB 6,792 ฿ 6,792 -29%
สมาชิก THB 6,113 ฿ 6,113 -36%
สินค้าหมด

E‐Lumen‐441‐RGB-L

441 LED 273 LUX แสงสี แสงสี RGB Multi Colour ใช้กับตู้ควบคุม Control Box For RGB Lights เหมาะสำหรับสระไวนิลและคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 12,400 ฿ 12,400
THB 8,773 ฿ 8,773 -29%
สมาชิก THB 7,896 ฿ 7,896 -36%

E‐Lumen‐441‐RGB-C

ไฟ E‐Lumen‐441-RGB 35W/12V 441 LED 273 LUX แสงสี Multi color 14 Modes ใช้กับตู้ควบคุม Control Box For RGB Lights เหมาะสำหรับสระไวนิลและคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.05 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  27x26x13 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 13,000 ฿ 13,000
THB 9,197 ฿ 9,197 -29%
สมาชิก THB 8,278 ฿ 8,278 -36%

E‐Lumen‐531‐RGB-L

ไฟ E‐Lumen‐531-RGB-L (เฉพาะโคม) 50w/12v 531 LED 316 Lux แสงสี RGB Multicolor(14 Modes) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.30 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 13,800 ฿ 13,800
THB 9,758 ฿ 9,758 -29%
สมาชิก THB 8,783 ฿ 8,783 -36%

E‐Lumen‐531‐RGB-C

ไฟ E‐Lumen‐531-RGB 50W/12V 50w/12v 441 LED 613 Lux แสงสี RGB Multi colour (14 Modes) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.78 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  36x30x16 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 16,200 ฿ 16,200
THB 11,460 ฿ 11,460 -29%
สมาชิก THB 10,314 ฿ 10,314 -36%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้