การต่อใช้งานปั้ม HAYWARD แบบ 3 เฟส

การต่อใช้งานปั้ม HAYWARD แบบ 3 เฟส

 การต่อปั้ม 3 เฟส ควรใช้เครื่องมือวัด กระไฟ Phase Detector เป็นตัวช่วย เพื่อให้สามารถจับกระแสไฟแต่ละเส้นและ ทิศทางของมอเตอร์ที่ถูกต้อง
   สำหรับการต่อปั้ม 3 เฟส ในประเทศไทย แนะนำให้ต่อแบบ STAR เท่านั้น