ข้อแตกต่างคลอรีน 3แบบที่อยู่ในสระว่ายน้ำ Free Chlorine /Total Chlorine/Combine Chlorine

ข้อแตกต่างคลอรีน 3แบบที่อยู่ในสระว่ายน้ำ Free Chlorine /Total Chlorine/Combine Chlorine

ข้อแตกต่าง ระหว่าง Chlorine 3ประเภท

1.FreeChlorine(FC)

 คลอรีนอิสระ( 1.0-4.0 ppm)

Free Chlorine ซึ่งเป็นคลอรีนที่มีประสิทธิภาพที่สุด. เครื่องมือวัดทั่วไปจะวัดค่านี้เพียงอย่างเดียว 

2.CombineChlorine(CC)

ค่ามาตรฐานในสระว่ายน้ำ ไม่ควรเกิน(0.0-0.2ppm)

CombineChlorine(CC) คือคลอรีนที่เกิดจากการทำปฏิกิริยา กับเชื้อโรคและสารอินทรีย์ต่างๆในน้ำ เช่น

-เชื้อโรคต่างๆเชื้อแบคทีเรีย

-แอมโมเนียจาก เหงื่อปัสสาวะ

-คลอรามีน

3 Total Chlorine(TC)

=FreeChlorine+Combine Chlorine

 คือ ค่าคลอรีนรวมทั้งหมดที่อยู่ในน้ำ.  หรือพูดอีกอย่างคือรวมกัน ระหว่าง FreeChlorine+Combine Chlorine นั่นเอง

ค่ามาตรฐาน(1.0-4.0 ppm ) บางตำรา (1-3ppm)