ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

หัวจ่ายพื้น/ผนัง

New

00302

ปากท่อระบายน้ำ เหมาะกับร่องระบายน้ำล้น,flow 7 คิว/ชม.,แบบสวมทากาว 1.5" น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update FEB 2021)

THB 378 ฿ 378
THB 267 ฿ 267 -29%
สมาชิก THB 241 ฿ 241 -36%

00295

หัวจ่ายน้ำ รุ่น พลาสติก ABSหัวจ่ายออกแบบพิเศษปรับความเร็วน้ำได้ , แบบเกลียว 2"/ทากาว1.5" น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (update FEB 2021)

THB 473 ฿ 473
THB 334 ฿ 334 -29%
สมาชิก THB 301 ฿ 301 -36%

00303

หัวจ่ายพื้น ปรับแรงน้ำได้มาตรฐาน EN13451- 1 flow 12 คิว/ชม.,แบบเกลียว 2"/ ทากาว 1.5" Concrete floor inlet,threaded 2",to glue 1.5"(D50 mm.) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.(update FEB 2021)

THB 546 ฿ 546
THB 386 ฿ 386 -29%
สมาชิก THB 345 ฿ 345 -37%

PSF-20-B

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีดำ Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมในท่อ 1.5" และส่วมนอกท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 400 ฿ 400
THB 270 ฿ 270 -33%

PSF-20-W

หัวจ่ายน้ำพื้นสระสีขาว Floor Inlet 1.5&2" สามารถสวมในท่อ 1.5" และส่วมนอกท่อ 2" ได้ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 200 ฿ 200
THB 136 ฿ 136 -32%

PSF-07-B

PSF-07-B Standard Floor Inlet 1.5&2 หัวจ่ายพื้นสีดำ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 220 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 400 ฿ 400
THB 259 ฿ 259 -35%

PSF-07-W

Standard Floor Inlet 1.5&2 นิ้วสีขาว ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 200 ฿ 200
THB 136 ฿ 136 -32%
 
New

VC-TH-W/TK(B/N)1

หัวจ่ายน้ำผนังสีดำ 1.5"-2" ล้างเกลียวนอก ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
สมาชิก THB 355 ฿ 355 -35%

VC-TH-W/TK (B/N)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
 

VC-TH-W/TK(B)

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
สมาชิก THB 355 ฿ 355 -35%
New

VC-TH-W/TN(N)

หัวจ่ายน้ำผนัง 2" ล้างเกลียวนอก สวมท่อ 13.5 ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 250 ฿ 250
THB 179 ฿ 179 -28%
สมาชิก THB 161 ฿ 161 -36%

VC-TH-W/TK(N)

หัวจ่ายน้ำผนัง 1.5"-2" ล้างเกลียวนอก ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ  ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
สมาชิก THB 355 ฿ 355 -35%
New

VC-TH-W/TK

หัวจ่ายน้ำผนัง 1.5"-2" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อน้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำเข้ามายังสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำผนังสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
สมาชิก THB 355 ฿ 355 -35%
สินค้าหมด
New

VC-TH-F/TK(B/N)

หัวจ่ายน้ำพื้นสีดำ 1.5"-2" ล้างเกลียวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 600 ฿ 600
THB 429 ฿ 429 -29%
สมาชิก THB 387 ฿ 387 -36%
New

VC-TH-F/B(N)

หัวจ่ายน้ำพื้นสีดำ 1.5"-2" ล้างเกลียวนอก ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 600 ฿ 600
THB 429 ฿ 429 -29%
สมาชิก THB 387 ฿ 387 -36%
New

VC-TH-F/B

หัวจ่ายน้ำพื้นสีดำ 1.5"-2" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 550 ฿ 550
THB 394 ฿ 394 -28%
สมาชิก THB 355 ฿ 355 -35%

VC-TH-F/TK(N)

หัวจ่ายน้ำพื้น 2" ล้างเกลียวนอก สวมท่อ2" ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 600 ฿ 600
THB 429 ฿ 429 -29%
สมาชิก THB 387 ฿ 387 -36%

VC-THS-F/(N)

หัวจ่ายน้ำพื้น 2" ล้างเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 250 ฿ 250
THB 180 ฿ 180 -28%
สมาชิก THB 162 ฿ 162 -35%

VC-TH-F/TK(N1)

หัวจ่ายน้ำพื้น 1.5"-2" ล้างเกลียวใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 600 ฿ 600
THB 429 ฿ 429 -29%
สมาชิก THB 387 ฿ 387 -36%

VC-TH-F/TK

หัวจ่ายน้ำพื้น 1.5"-2" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 600 ฿ 600
THB 429 ฿ 429 -29%
สมาชิก THB 387 ฿ 387 -36%

GT-HA-SP1019

GUTTER DRAIN ท่อ 2" Hayward น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 260 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 795 ฿ 795
THB 569 ฿ 569 -28%
สมาชิก THB 513 ฿ 513 -35%

VC-HA-SP1408

หัวจ่ายน้ำ สำหรับสระสำเร็จ Hayward (Update FEB 2021)

THB 790 ฿ 790
THB 566 ฿ 566 -28%
สมาชิก THB 510 ฿ 510 -35%

VC-HA-SP1424S

ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 1,155 ฿ 1,155
THB 827 ฿ 827 -28%
สมาชิก THB 745 ฿ 745 -35%
New

VC-HA-SP1424

หัวจ่ายน้ำผนัง 1.5" มีเกลียวนอก-ใน ใช้ติดตั้งบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ สำหรับปิดท่อทางน้ำออก หรือ น้ำที่จ่ายออกมาจากระบบบำบัดของสระว่ายน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปการออกแบบจ่ายน้ำ จะนิยม จ่ายน้ำทางพื้นสระ หรือ ทางผนังสระ ขึ้นกับการออกแบบ การเลือกหัวจ่ายน้ำพื้นสระ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการในการใช้งาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 1,155 ฿ 1,155
THB 827 ฿ 827 -28%
สมาชิก THB 745 ฿ 745 -35%
New

VC-HA-SP1425

Hayward SP1425 1-1/2-Inch FIP by 2-Inch MIP White Adjustable Floor Inlet Concrete Pool Fitting น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 1,350 ฿ 1,350
THB 966 ฿ 966 -28%
สมาชิก THB 870 ฿ 870 -36%
New

VC-HA-SP1425S

Hayward SP1425S 1-1/2-Inch Socket by 2-Inch MIP White Adjustable Wall/Floor Inlet Concrete Pool Fitting น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 240 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm. (Update FEB 2021)

THB 1,350 ฿ 1,350
THB 966 ฿ 966 -28%
สมาชิก THB 870 ฿ 870 -36%
New

22820510005

EM2819 Gutter Drain ท่อ 1.5" สีขาว น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 250 ฿ 250
THB 162 ฿ 162 -35%
 
สินค้าหมด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้