วอเตอร์สต็อป ยางกันซึม

Best Seller

WS-TH-2/6 TN-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 2,280 ฿ 2,280
฿ 1,709 ฿ 1,709 -25%

WS-TH-2/6-TK-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 3,440 ฿ 3,440
฿ 2,589 ฿ 2,589 -25%

WS-TH-2/8-TK

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 7,680 ฿ 7,680
฿ 5,753 ฿ 5,753 -25%
New

WS-TH-3/6 TN-10M

ยาว 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 2,725 ฿ 2,725
฿ 2,050 ฿ 2,050 -25%

WS-TH-2/8 TN

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 4,800 ฿ 4,800
฿ 3,596 ฿ 3,596 -25%

WS-TH-3/6 TK-10M

ยาว ม้วนละ 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 3,900 ฿ 3,900
฿ 2,913 ฿ 2,913 -25%

WS-TH-3/8 TN-10M

ม้วนละ 10 เมตร หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 3,200 ฿ 3,200
฿ 2,482 ฿ 2,482 -22%

WS-TH-3/8 TK-10M

ม้วนละ 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 4,500 ฿ 4,500
฿ 3,560 ฿ 3,560 -21%
Best Seller

WS-TH-2/6 TN

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 3,800 ฿ 3,800
฿ 2,847 ฿ 2,847 -25%

WS-TH-2/6 TK

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 5,760 ฿ 5,760
฿ 4,315 ฿ 4,315 -25%

WS-TH-2/8 TN-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 2,880 ฿ 2,880
฿ 2,158 ฿ 2,158 -25%

WS-TH-2/8-TK-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 4,488 ฿ 4,488
฿ 3,452 ฿ 3,452 -23%
New

WS-TH-3/6 TN

ยาว 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 4,560 ฿ 4,560
฿ 3,416 ฿ 3,416 -25%

WS-TH-3/6 TK

ยาว ม้วนละ 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 6,480 ฿ 6,480
฿ 4,854 ฿ 4,854 -25%

WS-TH-3/8 TN

ม้วนละ 20 เมตร หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

฿ 5,520 ฿ 5,520
฿ 4,135 ฿ 4,135 -25%

WS-TH-3/8 TK

ม้วนละ 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง ม้วนละ 20 เมตร

฿ 7,920 ฿ 7,920
฿ 5,932 ฿ 5,932 -25%