ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

อุปกรณ์สระว่ายน้ำคอมพลีทเซท

New

SL-30-01

แผง Solar 4 แผง แบตเตอรี่ 100A 2 ลูก ปั๊ม Emaux SS100 1HP/ 1PH ถังกรองทราย Whale pool 26" เครื่องเกลือ Ec ชุดตู้ไฟ Inverter hybridge

 
THB 89,999 ฿ 89,999
New

CP-SALT-30-T500-vic05-EC8

 1.เครื่องกรอง Sand filter Emaux/ Volumetric /T500 2..ปั๊มกรอง Victoria plus pump/0.5HP/220V 3.เครื่องเกลือ Ec8 4.ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ 5.Ball Valve UPVC 1.5" =5 6.Ball Valve UPVC 1/2" สำหรับเติมประปา 7.Check Valve /UPVC 1.5"=1 8.หัวดูดตะกอน 2" =1 9.หัวจ่ายน้ำพื้นสระ   =2 10.สะดือสระ(main drain) 9x9=1 11.Skimmer/Emaux/EM0010=1 12.สายดูดตะกอน 9 เมตร Whale Pool 13.ล้อดูดตะกอน 14" Whale Pool 14.กระชอนฤง Whale Pool 15.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 16.ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 17.Water stop 6" 2ปุ่ม=1 18..Liquid Flocculant 5 L/Astral poo=1l 19.Extra algicide 5L/Astral pool=1 20.Flashing 2"=1 set 21.แท่นวางอุปกรณ์ โครงเหล็ก 22.Chock Clean Clear Clo2 500g 23.คู่มือการใช้งาน 24 .เกลือบริสทธิ์ 25 กก=6ถุง 25.อุปกรณ์ประกอบงาน 26.แบบการเดินระบบ 27.โคมไต้น้ำ LED/EMAUX/LED CP100-RGB=2 28. ปากกาวัดค่าเกลือ

 
THB 59,999 ฿ 59,999
New

CP-SALT-30-Emaux-SD050-EC8

1.ถังกรองทราย / Emaux/T450/18" 2.ปั๊ม SD050 /0.5HP/220V. 3.เครื่องเกลือ /EC8/8g/h 4.ตู้ควบคุม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8 ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/7.5m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 5 ถุง

THB 59,999 ฿ 59,999
THB 39,999 ฿ 39,999 -33%
New

CP-SALT-40-Emaux-SD075-EC12

1.ถังกรองทราย / Emaux/T500/20" 2.ปั๊ม SD075 /0.75HP/220V. 3.เครื่องเกลือ /EC12/12g/h 4.ตู้ควบคุม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8 ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/7.5m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 7ถง

THB 69,999 ฿ 69,999
THB 44,444 ฿ 44,444 -37%
New

CP-SALT-50-Emaux-SPH100-EC16

1.ถังกรองทราย / Emaux/T600/24" 2.ปั๊ม/SPH100/ 1HP/230V 3.เครื่องเกลือ /EC16/16 g/h 4.ตู้ควบคุม ปั๊ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8.ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/ 9m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 7 ถุง

THB 75,999 ฿ 75,999
THB 49,999 ฿ 49,999 -34%
New

CP-SALT-90-Emaux-SB15-SSC25

1.ถังกรองทราย / Emaux/T700B/28" 2.ปั๊ม/SB15/1.5HP/230tV 3.เครื่องเกลือ/Emaux SSC 25g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.Pressure switch 8.ห่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/13m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 20ถุง

THB 89,999 ฿ 89,999
THB 66,666 ฿ 66,666 -26%
New

CP-SALT-70-Emaux-SPH150-EC20

1.ถังกรองทราย /Emaux/T700/28" 2.ปั้ม/SPH150/ 1.5HP/220V 3.เครื่องเกลือ /EC20/20g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8. ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/ 11 m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 12 ถง

THB 79,999 ฿ 79,999
THB 53,999 ฿ 53,999 -33%
New

CP-SALT-150Q-AP-V45-3PH

1.ถังกรองทราย / APPLE/36"+ทราย 2.ปั๊ม/Marathon/3HP/380V 3.เครื่องเกลือ /Viron/45g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8.ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/15m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 30 ถุง

THB 150,000 ฿ 150,000
THB 79,999 ฿ 79,999 -47%
New
Best Seller

WIN-SET-100-1

1. Sand /Filter D900 (รวมทราย) 2 Zodiac pump 2 HP/220V 3. Salt Chlorinator Emaux/SSC50T 4. Control Panel Emaux 5 Valve 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

 
THB 65,555 ฿ 65,555
New
Best Seller

WIN-SET-50-1

1. Sand /Filter D500 (รวมทราย) 2 Zodiac pump 0.75HP/220V 3. Salt Chlorinator Emaux/SSC25T 4. Control Panel Emaux 5 Valve 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 44,444 ฿ 44,444

AS-SET-80-1

1. Cantabric Sand /Filter D600 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 1 HP/220V. 3. viron /V45/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 89,999 ฿ 89,999

AS-SET-120-1

1. Cantabric Sand /Filter D750 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 2 HP/220V. 3. viron /V45/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 99,999 ฿ 99,999
New
Best Seller

AS-SET-50-1

1. Cantabric Sand /Filter D500 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 0.75HP/230V 3. viron /V18/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 79,999 ฿ 79,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-emaux-Pro15

1.TMG500 Top Mount +พร้อมทราย 2. Pump SPH075 0.75HP/1PH/ 220V. 3. Salt Chlorinator SSC15-T 4. Control panel Pump KZD2200 6. Ball Vall Set 1 Set 7.Check Valve 1 8. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน รับประกัน 1 ปี

THB 49,999 ฿ 49,999
New
Best Seller

CP-Salt-10Q-D400-033-EC8

1.ถังกรองทราย D400  2.ปั๊ม 0.33 HP 3.เครื่องเกลือ EC8 4.ตู้ควบคุม 5. Ball Valve 6.Check Valve 7.แท่นวางอุปกรณ์ 8.เกลือ 3 ถุง 9.เคมีปรับน้ำ ใส 10. เคมีกำจัดตะไคร่ 11. ชุดทำความสะอาด      -สายดูด 5 m. - ล้อดูด       -ด้วม  3x1.2 m. -กระชอน 12.ปั๊มสำรองใช้  1  ตัว

THB 39,999 ฿ 39,999
New
Best Seller

CP-CF-50Q-AS-CTX280-EC16

1. ZX50 Cartride Filter 2.CTX280 Pump 1 Hp 220V. 3. Salt Chlorinator EC16 4.Control panel 5.Ball Valve UPVC 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 35,999 ฿ 35,999
New
Best Seller

CP-CF-80Q-AS-CTX280-ZMID

1. ZX100 Cartride Filter 2.CTX280 Pump 1 Hp 220V. 3. Salt Chlorinator Zodiac/Exo Mid 4.Control panel 5.Ball Valve UPVC 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 55,999 ฿ 55,999
New
Best Seller

CP-OV-Salt-100Q-Z100-CTX4V35-LED30-Flow

1. เครื่องกรอง Cortridge filter/Astral poo ZX100/ 24m3/h ชด 2. ปั๊มมกรอง Astral Pool /CTX400 /1.5HP/220V/Flow=24m3 =  1 ตัว  3. เครื่องเกลือ Astral pool/V35/35G/h =1 เครื่อง 4.Smart Control wifi/ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 5. Ball Valve UPVC 2"/Era = 6ตัว 6. Check Valve /2" = 1 ตัว 7. ห้วดูดตะก่อน2"  2 หัว 8.ห้วจ่ายน้ำฟื้นสระ 8 หัว  9. สะคือสระ(main drain) 9x9 2ตัว 10. Gratting 25cm สีครีม = 50m 11. สายดูดตะก่อน 15 เมตร Whale Pool 1 เส้น 12. ล้อดูดตะกอน 14" Whale Pool 1 ตัว  13. กระชอนถุง Whale Pool 1 อัน 14.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 1 ด้าม  15. ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 1 ชุด 16. Water stop 6" 2 ปุ่ม  2 ม้วน 17. Extra Algicide5 L. 1 แกลลอน 18. Liquid Flocculant  5 L  1 แกลลอน 19. Chlorine Dioxide 500 G 20.โคมไฟใต้นำ LED-Warm /30W/12v = 6 ชุด  21.เกลือบริสุทธิ์ Pool Salt 25 กก= 20 ถุง 22.เทอรโมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ 23. Cartridge Cleaning Brush 24.Flashing 2"= 4 ตัว 25.Flow meter =1ชุด 26.แท่นวางอุปกรณ์เหล็ก 27.เคมีกำจัดตะไคร่ กลิ่นหอมดอกมะลิ 4 L 28.ปากกาวัดค่าเกลือ 1ชุด 29.แบบติดตั้งานระบบ=1ชุด

THB 123,999 ฿ 123,999
New
Best Seller

CP-SK-Salt-200Q-MFS31-EC20-LED30-Flow

ประกอบด้วย 1.ถังกรองผ้า DE7220 2.Hayward Super lI/ pump 3HP/3Phase/380V  Flowrate:32 m2/hr 3. Control Panel ตู้ควบคุมระบบ  4. เครื่องเกลือ  Astral pool  V45 5.Check Valve  UPVC 2" 6. Ball Valve UPVC Astral pool 2" (หมดเขต 31-7-2020)

THB 99,999 ฿ 99,999
New
Best Seller

CP-OV-Salt-100Q-MFS31-EC20-LED30-Flow

1. ถัวกรองทราย Emaux MFS31 31" 1 ชุด +ทราย 2.ปั๊มกรอง Marathon Pump 2 Hp /220V. 1 ตัว 3. เครื่อง เกลือ EC20/20G/h ๅ เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 5.Ball Valve UPVC 2" 6 ตัว 6. Check Valve 2" 1 ตัว 7. หัวดูดตะกอน 2" 1 หัว 8. หัวจ่ายน้ำพื้นสระ 6 หัว 9. สะดือสระ Maindrain 9x9 1 ตัว 10. Gratting 25 Cm. สีครีม แกนคู่ = 35 m. 11 สายดูดตะกอน 9 เมตร whale pool =1 pc 12. ล้อดูดตะกอน Whale Pool 14" =1 pc 13 กระชอนถุง Whale Pool =1 pc 14 ด้ามดูดตะกอน Whale Pool =1 pc 15.ชุดวัด ค่า PH/CL Test kit =1 pc 16 Water stop 6" 2 ปุ่ม =2 ม้วน 17.CTX-530 Algae Stop 1L = 1 ขวด 18.CTX-Pool Gel 1 ก้อน 19. กำจัดตะใคร่ ชนิดผง 1 ก.ก. 20. โคมไฟใต้น้ำ LED-White แสงขาว/30 W./12V DC = 6 ชุด + ตู้หม้อแปลง 21. เกลือบริสุทธิ์ Pool Saly 25 ก.ก =18 ถุง 22.เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุหภูมิ 23. CTX-Natural Clarifier 1L =1 ขวด 24. Flashing 2" = 4 ตัว 25. FLow Meter =1 ตัว 26. แท่นวางอุปกรณ์ 27. Chock CLeanClear CLo2 500 G. 28 Water Level Requrator/Emaux 29. ปากกาวัดค่าเกลือ 1 ชุด 30. แบบติดตั้งงานระบบ =1 ชุด

THB 95,999 ฿ 95,999
New
Best Seller

CP-SK-Salt-100Q-MFS31-EC20-LED30-Flow

ประกอบด้วย 1. ถัวกรองทราย Emaux MFS31 31" 1 ชุด +ทราย 2.ปั๊มกรอง Marathon Pump 2 Hp /220V. 1 ตัว 3. เครื่อง เกลือ EC20/20G/h  1 เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 4.Ball Valve UPVC 2" 5 ตัว 6. Check Valve 2"  1 ตัว 7. หัวดูดตะกอน 2" 1 หัว 8. หัวจ่ายน้ำพื้นสระ  6 หัว 9. สะดือสระ Maindrain 9x9 1 ตัว 10. Skimmer/Emaux =2 ตัว 11 สายดูดตะกอน 9 เมตร whale pool =1 pc 12. ล้อดูดตะกอน Whale Pool 14" =1 pc 13 กระชอนถุง Whale Pool =1 pc 14 ด้ามดูดตะกอน Whale Pool =1 pc 15.ชุดวัด ค่า PH/CL Test kit =1 pc 16 Water stop 6" 2 ปุ่ม =2 ม้วน 17.CTX-530 Algae Stop 1L = 1 ขวด 18.CTX-Pool Gel 1 ก้อน 19. กำจัดตะใคร่ ชนิดผง 1 ก.ก. 20. โคมไฟใต้น้ำ LED-White แสงขาว/30 W./12V DC = 6 ชุด + ตู้หม้อแปลง 21. เกลือบริสุทธิ์ Pool Saly 25 ก.ก =18 ถุง 22.เทอร์โมมิเตอร์ วัดอุหภูมิ 23. CTX-Natural Clarifier 1L =1 ขวด 24. Flashing 2" = 4 ตัว 25. FLow Meter =1 ตัว 26. แท่นวางอุปกรณ์ 27. Chock CLeanClear CLo2 500 G. 28 Water Level Requrator/Emaux 29. ปากกาวัดค่าเกลือ 1 ชุด 30. แบบติดตั้งงานระบบ =1 ชุด

THB 89,999 ฿ 89,999
New
Best Seller

CP-SALT-120Q-WP-MAR3-Zodiac-WiFi

1. BWT900 36" +พร้อมทราย 2.Marathon 3 HP/ 220V. 3. Salt Chlorinator Zodiac/Large 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ+Wifi Smart Control 5 Set Valve 6. Check Valve 2" 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 69,999 ฿ 69,999
New
Best Seller

CP-SALT-80Q-WP-MAR2-ECWiFi

1. BWT800 32" +พร้อมทราย 2.Marathon 2 HP/ 220V. 3. Salt Chlorinator EC20 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ+Wifi Smart Control 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 59,999 ฿ 59,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-EM-SPH-ECWiFi

1. Emaux V500 +พร้อมทราย 2. Emaux SHP100 1 HP 220V. 3. Salt Chlorinator EC16 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ+Wifi Smart Control 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 49,999 ฿ 49,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-EM-SPH-WF

1. Emaux V500 +พร้อมทราย 2. Emaux SHP100 1 HP 220V. 3. Salt Chlorinator SSC15T 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ& "Wifi Smart Control Panel 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 55,555 ฿ 55,555
New
Best Seller

CP-DE-40Q-AS-mar075

1. ZX50 Cartride Filter 2.Marathon Pump 0.75 Hp 220V. 3.Control panel 4.Ball Valve UPVC 5. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 18,999 ฿ 18,999
New
Best Seller

CP-DE-100Q-AS-CTX500

1. ZX150 Cartride Filter 2.CTX500 Pump 2 Hp 220V. 3.Control panel 4.Ball Valve UPVC 5. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 30,999 ฿ 30,999
New
Best Seller

CP-DE-70Q-AS-CTX4-ZX1

1. ZX100 Cartride Filter 2.CTX400 Pump 1.5 Hp 220V. 3.Control panel 4.Ball Valve UPVC 5. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 26,999 ฿ 26,999
New
Best Seller

CP-SALT-60Q-HA-TriMD

1. Sand filter S22T 22" พร้อมทราย2.Hayward Super Pump1Hp 220V.3. Zodiac Tri MD Salt Chlorinator 4. Emayx Control panel5.Ball Valve UPVC6. Check Valve UPVC7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 65,999 ฿ 65,999
New
Best Seller

CP-SALT-80Q-HA-TriMD

1. Sand filter S244T 24" พร้อมทราย 2.Hayward Super Pump1.5.Hp 220V. 3. Zodiac Tri MD Salt Chlorinator 4. Emayx Control panel 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 69,999 ฿ 69,999
New
Best Seller

CP-Salt-30Q-D400-SP075-EC8

1. ถังกรองทราย Sand filter D400/"Whalepool+ทราย 2. Pump Saparta 0.75 Hp 220V. 3. เครื่องเกลือ EC8 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7.สายดูดตะกอน 5 เมตร 8.สายดูดตะกอนสำหรับต่อ Skimmer 3m 9. ชุดทำความสะอาด 10.เกลือบริสุทธิ์ Pool salt 25 kg 6 ถุง 11. แปรงดูดตะกอน 12.ด้ามดูดตะกอน 13.กระชอน 14.Skimmer

THB 29,999 ฿ 29,999
New
Best Seller

CP-SALT-60Q-WP1-EC16

1. Sand filter Apple 24" พร้อมทราย 2. Marathon Pump 1 Hp 220V. 3. Salt Chlorinator EC16 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 39,999 ฿ 39,999
New
Best Seller

CP-SALT-80Q-wp125-ec20

1. Sand filter Apple 28" พร้อมทราย 2. Marathon Pump 1.25.Hp 220V. 3. Salt Chlorinator EC20 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5.Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 49,999 ฿ 49,999
New
Best Seller

CP-SALT-30Q-WP-06

1. Sand filter LSM/D400+ทราย 2. เครื่องเกลือ EC8 3. Saparta Pump 0.75 Hp 220V. 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. Flow switch 8. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 9. อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 39,999 ฿ 39,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-HA-06-2020

1. Sand filter Hayward/20"+ทราย 2. เครื่องเกลือ Hayward/AQR3 3. Hayward Maxflow pump/ 1.0 Hp 220V. 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 8. อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 72,999 ฿ 72,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-As-06-2020

1. Sand filter Astralpool/20"+ทราย 2. เครื่องเกลือ Astral Vx7T 3. Espa Pump 1.0 Hp 220V. 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 8. อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 59,999 ฿ 59,999
New
Best Seller

CP-SALT-250Q-whalepool-1

1. Sand filter LTM/D900+ทราย 2. เครื่องเกลือ EC20*3 เครื่อง 3. Marathon Pump 3 .Hp 220V. 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. Flow Switch 8. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 9. อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 99,999 ฿ 99,999
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-whalepool-1

1. Sand filter LSM/D500+ทราย 2. เครื่องเกลือ EC20 3. Marathon Pump 1.5.Hp 220V. 4. ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ 5. Ball Valve UPVC 6. Check Valve UPVC 7. Flow Switch 8. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 9. อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 49,999 ฿ 49,999
New
Best Seller

CP-SALT-60Q-Zodiac-1

1. Sand filter Zodiac 21" 2. Salt Chlorinator ZOdiac eXo Tri MD 3. Zidiac Pump 1.Hp 220V. 4. Control panel Emaux 5.Check Valve UPVC 6. Ball Valve UPVC 7. แท่นเหล็กวางอุปกรณ์ 8. ทราย 9. อุปกรณ์ประกอบ

THB 69,999 ฿ 69,999
New

CP-SK-Salt –15Q-SamoaD300-EC8-LED 50-Flow

1 เครื่องกรอง Sand filter/Whale pool/ Samoa/D300 1 2 ปั๊มกรอง Whale pool/SPATAR/300W/220V  1 3 เครื่องเกลือ Whale pool/E/8g/h  1 4 ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 5 Ball Valve UPVC 1.5” 4 6 Check Valve /UPVC 1.5”      1 7 หัวดูดตะกอน 2” 1 8 หัวจ่ายน้ำพื้นสระ 2 9 สะดือสระ(main drain) 8” 1 10 Skimmer/Emaux /Em0010 1 11 สายดูดตะกอน 4.5เมตร Whale Pool 1 13 กระชอนถุง Whale Pool 1 14 ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 1 15 ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 1 16 เคมีปรับน้ำใส CTX 1L 1 17 เคมีกำจัดตะไคร่ CTX 1L 1 18 โคมไฟใต้น้ำ LED-White แสงขาว / 50W/12v 1 19 เกลือบริสุทธิ์ Pool Salt 25 กก 4 20 Flashing 2” 2 21 แท่นวางอุปกรณ์ โครงเหล็ก 1 22 ปากกาวัดค่าเกลือ 1 23 แบบติดตั้งงานระบบ 1 24 คู่มือการใช้งาน 1

 
THB 32,999 ฿ 32,999
New

CP-SK-Salt –20Q-SamoaD400-EC8-LED 50-Flow

1 เครื่องกรอง Sand filter/Whale pool/ Samoa/D400 1 2 ปั๊มกรอง Emaux/SD050/0.5HP/220V 1 3 เครื่องเกลือ Whale pool/E/8g/h  1 4 ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 5 Ball Valve UPVC 1.5” 4 6 Check Valve /UPVC 1.5”      1 7 หัวดูดตะกอน 2” 1 8 หัวจ่ายน้ำพื้นสระ 2 9 สะดือสระ(main drain) 8” 1 10 Skimmer/Emaux /Em0010 1 11 สายดูดตะกอน 4.5เมตร Whale Pool 1 13 กระชอนถุง Whale Pool 1 14 ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 1 15 ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 1 16 เคมีปรับน้ำใส CTX 1L 1 17 เคมีกำจัดตะไคร่ CTX 1L 1 18 โคมไฟใต้น้ำ LED-White แสงขาว / 50W/12v 1 19 เกลือบริสุทธิ์ Pool Salt 25 กก 4 20 Flashing 2” 2 21 แท่นวางอุปกรณ์ โครงเหล็ก 1 22 ปากกาวัดค่าเกลือ 1 23 แบบติดตั้งงานระบบ 1 24 คู่มือการใช้งาน 1

 
THB 36,999 ฿ 36,999
New
Best Seller

CP-ZX100-CTX400-70Q

Zx100 CTX400 1.5HP pump Control panel Ball valve แท่นวางอุปกรณ์ ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

THB 60,000 ฿ 60,000
THB 26,999 ฿ 26,999 -55%
New
Best Seller

Pro-40Q-SD100-CF75

1.Emaux/Catridge Filter CF75=1ชุด 2.Emaux pump/S100.1 HP=1ตัว 3.ตู้ควบคุม Control Panel=1ตู้ 4.Ball Valve Valve1.5" =2 ตัว 5.Check Valve UPVC 1.5"=1 ตัว 6.Chlorine 90% 5 kg.

THB 22,000 ฿ 22,000
THB 14,999 ฿ 14,999 -32%
New
Best Seller

Pro-30Q-SD075-CF50

1.Emaux/Catridge Filter CF50=1ชุด 2.Emaux pump/SD75.0.75HP=1ตัว 3.ตู้ควบคุม Control Panel=1ตู้ 4.Ball Valve Valve1.5" =2 ตัว 5.Check Valve UPVC 1.5"=1 ตัว 6.Chlorine 90% 5 kg.

THB 21,000 ฿ 21,000
THB 13,999 ฿ 13,999 -33%
New
Best Seller

Pro-20Q-SD050-CF25

1.Emaux/Catridge Filter CF25=1ชุด 2.Emaux pump/SD050.0.5HP=1ตัว 3.ตู้ควบคุม Control Panel=1ตู้ 4.Ball Valve Valve1.5" =2 ตัว 5.Check Valve UPVC 1.5"=1 ตัว 6.Chlorine 90% 5 kg.

THB 20,000 ฿ 20,000
THB 12,999 ฿ 12,999 -35%
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-EC40

ถังกรองผ้า EC40A Flowrate 9 คิว/ชม. สำหรับสระไม่เกิน 50 คิว

THB 59,999 ฿ 59,999
THB 39,999 ฿ 39,999 -33%
New

CP-MINI-20Q-CL2

ประกอบด้วย 1.Sparta Pump ปั๊มสระว่ายน้ำ 330W/220V 2.Sand filter ถังกรองทราย Samoa D300 3.Ball Valve UPVC 1.5"=2 ตัว 4.Chlorine Feeder กระบอกจ่ายคลอรีนก้อน 5.Chlorineคลอรีนก้อน Multi Action 1kg 6.Control pumpตู้ควบคุมปั๊ม With Digital Timer 7.ทรายละเอียด 8.แท่นเหล็กวางปั๊ม 9.ท่อและอุปกรณ์ประกอบงาน

THB 32,000 ฿ 32,000
THB 17,999 ฿ 17,999 -44%
New

CP-EM-EC12-SPH075-TMG500

ประกอบด้วย 1.ถังกรองทราย Emaux Sand FIlter TMG500 20" 2.ปั๊มสระว่ายน้ำ Emaux SPH075 Pump 0.75HP/220v 3.เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Salt Chlorinator EC16 4.ฐานวางปั๊มไฟเบอร์กลาส 5.ตู้ควบคุมปั้มอัตโนมัติ Emaux 6.Ball Valve UPVC 1.5"=2 ตัว 7.Check Valve UPVC 1.5"=1ตัว 8.เกลือ บริสุทธิ์ Pool salt 25 กก =8ถุง พร้อมอุปกรณ์ประกอบงาน

THB 80,000 ฿ 80,000
THB 47,899 ฿ 47,899 -40%
New
Best Seller

CP-CL-30Q-1

1.Sand FIlter D450/18" ถังกรองทรายสระว่ายน้ำพร้อมทราย 2.Swimming pool Pump ปั๊มสระว่ายน้ำ 0.5 HP/220V 3.ตู้ควบคุมปั๊ม พร้อม Timmer ตัวตั้งเวลาอัตโนมัติ 4. Swing Check Valve UPVC 2" =1 ตัว 5. Ball Valve UPVC 2"/Double Unoion/Era = 3 Pcs 6. Ball Valve UPVC 1/2" สำหรับเติมน้ำปะปา =1 ตัว 7.ครอรีน 90% 5 kg 1 ถัง 8.แท่นวางอุปกรณ์โครงเหล็ก

THB 25,000 ฿ 25,000
THB 16,999 ฿ 16,999 -32%
New

TMG500-SPH075-SET

1.TMG500 Sand FIlter 2.SPH 075 0.75HP/220V 3.Control pump Emaux KZD2200 4.ฐานวางอุปกรณ์คอมไพสิท ไฟเบอร์กลาส 5.Ball Valve UPVC1.5" 2ตัว 6.Check Valve UPVC1.5"

THB 66,666 ฿ 66,666
THB 33,999 ฿ 33,999 -49%
New
Best Seller

CP-50Q-COATING

1.ปั๊ม ถังกรอง คุณภาพดี มาตรฐานสเปน และออสเตรเลีย 2.เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ ใช้งานง่ายที่สุด คุณภาพดี 3.สีทาสระว่ายน้ำ พร้อมกันซึมในตัว +รองพื้น+น้ำยาผสมสีมาตรฐาน USA 4.ควบคุมออกแบบและประกอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 5.อุปกรณ์ในห้องเครื่อง ประกอบเป็นชุด พร้อมใช้งาน ยกไปวางติดตั้งเองได้เลย 6.พร้อมอุปกรณ์ ที่จำเป็นต้องใช้ในสระว่ายน้ำทุกอย่าง และเคมีดูแลสระว่ายน้ำ 6.พร้อมแบบติดตั้งงานระบบ ที่เข้าใจง่าย ดูแบบติดตั้งเองได้เลย 7.ทำวีดีโอ การใช้งานอุปกรณ์ ต่างๆเข้าใจง่าย แม้ไม่มีความรู้ 8.สร้างห้องสนทนา ปรึกษา กับทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงตลอดอายุการใช้งาน

THB 250,000 ฿ 250,000
THB 125,999 ฿ 125,999 -50%
New

CP-SK-SALT-50Q-2YEAR-ESPA

1. เครื่องกรอง Sand filter Bali/ /T500” 1 ชุด 2. ปั้มกรอง Espa/Silen S2 100 24M 1.0HP/220V 1 ตัว 3. เครื่องเกลือ Mini salt Control /50G/h =1 เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ /2ชั้นกันน้ำ 1 ตู้ 5. Ball Valve UPVC 1.5” 5 ตัว 6. Check Valve /Emaux 1.5” 1 ตัว 7. หัวดูดตะกอน 2” 1 หัว 8. หัวจ่ายน้ำพื้นสระ 4 หัว 9. สะดือสระ(main drain) 9x9 1 ตัว 10. Skimmer/Emaux =1ตัว 11. สายดูดตะกอน 9 เมตร Whale Pool 1 เส้น 12. ล้อดูดตะกอน 14” Whale Pool 1 ตัว 13. กระชอนถุง Whale Pool 1 อัน 14.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 1 ด้าม 15. ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 1 ชุด 16. Water stop 6” 2ปุ่ม 2ม้วน 17. CTX-530 Algae stop 1 L. 1 ขวด 18. CTX-Pool Gel 1 ก้อน 19. กำจัดตะใคร่ ชนิดผง 1 ก.ก. 20.โคมไฟใต้น้ำ LED-Warm แสงวอรม / 30W/12v=4ชุด+ตู้หม้อแปลง 21.เกลือบริสุทธิ์ Pool Salt 25 กก=10ถุง 22.เทอรโมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ 23.CTX Clarifier 1L=1ขวด 23.Ball Valve UPVC 1/2” สำหรับเติมประปา =2ตัว 24.Flashing 2”=4ตัว 25.Flow meter =1ชุด 26.แท่นวางอุปกรณ์คอมโพสิท ไฟเบอร์ แข็งแรงทนทาน สวยงาม ไม่เป็นสนิม 27.Water Level Regulator/Emaux. 28.ปากกาวัดค่าเกลือ 1ชุด 29.แบบก่อติดตั้งงานระบบ =1ชุด

THB 180,000 ฿ 180,000
THB 85,999 ฿ 85,999 -52%
New

CP-SK-MN–50Q-MVF 20-1.0HP--LED 30-Flow

1.เครื่องกรอง Sand filter/Emaux/ MFV20=1 2.ปั๊มกรอง Emaux/SD 100 /1.0HP/220V =1 3.เครื่องทำน้ำแร่ 2000GT Mineral=1 4.ตู้ควบคุมปั้ม  น้ำแร่ ยูวี โอโซน ไฟใต้น้ำ =1 5.Ball Valve UPVC 1.5”     =5  6.Ball Valve UPVC 1/2” สำหรับเติมประปา =1  7.Check Valve /UPVC 1.5”  =1  8.หัวดูดตะกอน 2” =1 9.หัวจ่ายน้ำพื้นสระ =4  10.สะดือสระ(main drain) 9x9  =1 11.Skimer Em0020 =1  12.สายดูดตะกอน 7.5 เมตร Whale Pool=1 13.ล้อดูดตะกอน 14” Whale Pool= 1 14.กระชอนถุง Whale Pool  =1 15.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool =1 16.ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit  =1 17.Water stop 6” 2ปุ่ม=2 18.Liquid Flocculant 5 L/Astral pool=1  19.Extra algicide 5L/Astral pool=1 20.โคมไฟใต้น้ำ LED-White แสงขาว / 30 W/12v=4  21.ชุดทดสอบน้ำแร่+Ozon test kit=1  22.Flashing 2”=4  23=Flow meter =1  24.เครื่องผลิตโอโซน 5G/h=1 25.แบบติดตั้งงานระบบ= 1 26.UV Generator 30W/Emaux=1 27.water Regulator=1 28.Ozone Injection kit=1 29.แท่นโครงเหล็กวางปั๊ม=1

THB 250,000 ฿ 250,000
THB 139,999 ฿ 139,999 -44%
New
Best Seller

Pool Villa set50Q

1.Emaux/Sand Filter/MFV20+ทราย =1ชุด 2.Emaux pump/SD100/1.0HP=1ตัว 3. Salt Chlorinator /เครื่องเกลือ/EC 16=1ชุด 4.ตู้ควบคุม Control Panel=1ตู้ 5.Ball Valve UPVC/1.5" =2 ตัว 6.Check Valve UPVC 1.5"=1 ตัว 7.เกลือบริสุทธิ์ TRS pool salt =8ถุง

THB 65,000 ฿ 65,000
THB 35,999 ฿ 35,999 -45%
New
Best Seller

Pool Villa set30Q

1.Emaux/Sand Filter/MFV17+ทราย =1ชุด 2.Emaux pump/SD075/0.75HP=1ตัว 3. Salt Chlorinator /เครื่องเกลือ/EC 12=1ชุด 4.ตู้ควบคุม Control Panel=1ตู้ 5.Ball Valve UPVC/1.5" =2 ตัว 6.Check Valve UPVC 1.5"=1 ตัว 7.เกลือบริสุทธิ์ TRS pool salt =5ถุง

THB 60,000 ฿ 60,000
THB 32,999 ฿ 32,999 -45%
New
Best Seller

CPS-ASTRAL-100Q-CA400

Sand Filter CA400 24m3/h CTX400 24m3/h V35 Salt Chlorinator 35 g/h Control panel Ball valve UPVC 2"=6 ตัว Ball Valve upvc 3/4"=1ตัว ฐานเหล็กวางอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบงาน

THB 170,000 ฿ 170,000
THB 81,999 ฿ 81,999 -52%
New
Best Seller

CP-WP-BALID500-MT100-EC16

1.เครื่องกรอง Sand filter /Whale pool/20” พร้อมทราย 1 ชุด 2.ปั้มกรอง Marathon pump 1HP/220V 1 ตัว 3. เครื่องเกลือ Whale pool EC16=1 เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ 1 ตู้ 5. Ball Valve UPVC 2” 4 ตัว 6. Ball Valve UPVC 3/4” 1 ตัว 7. Check Valve Double unoin 1.5” 1 ตัว

THB 99,999 ฿ 99,999
THB 55,555 ฿ 55,555 -44%
New
Best Seller

CP-ASTRAL-V45-VICT2.0-CAND750

1. เครื่องกรอง Sand filter Astral Pool/ Cantabric /D750” 1 ชุด 2. ปั้มกรอง Astral pool/Victoria plus/2.0HP/220V 1 ตัว 3. เครื่องเกลือ Astral pool/Viron V45 =1 เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 5. Ball Valve Astral UPVC 2” 6 ตัว 6. Check Valve UPVC Astral pool 2” 1 ตัว

THB 180,000 ฿ 180,000
THB 88,999 ฿ 88,999 -51%
New
Best Seller

CP-ASTRAL-V35-VICT1.5-CAND600

1. เครื่องกรอง Sand filter Astral Pool/ Cantabric /D600” 1 ชุด 2. ปั้มกรอง Astral pool/Victoria plus/1.5HP/220V 1 ตัว 3. เครื่องเกลือ Astral pool/Viron V35 =1 เครื่อง 4. ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 5. Ball Valve Astral UPVC 2” 6 ตัว 6. Check Valve UPVC Astral pool 2” 1 ตัว

THB 170,000 ฿ 170,000
THB 82,999 ฿ 82,999 -51%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้