ตัวกรอง (0) ล้าง
 - 
THB  THB 

สินค้าแนะนำ

New

CP-SALT-30-T500-vic05-EC8

 1.เครื่องกรอง Sand filter Emaux/ Volumetric /T500 2..ปั๊มกรอง Victoria plus pump/0.5HP/220V 3.เครื่องเกลือ Ec8 4.ตู้ควบคุมปั้ม เครื่องเกลือ 5.Ball Valve UPVC 1.5" =5 6.Ball Valve UPVC 1/2" สำหรับเติมประปา 7.Check Valve /UPVC 1.5"=1 8.หัวดูดตะกอน 2" =1 9.หัวจ่ายน้ำพื้นสระ   =2 10.สะดือสระ(main drain) 9x9=1 11.Skimmer/Emaux/EM0010=1 12.สายดูดตะกอน 9 เมตร Whale Pool 13.ล้อดูดตะกอน 14" Whale Pool 14.กระชอนฤง Whale Pool 15.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 16.ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 17.Water stop 6" 2ปุ่ม=1 18..Liquid Flocculant 5 L/Astral poo=1l 19.Extra algicide 5L/Astral pool=1 20.Flashing 2"=1 set 21.แท่นวางอุปกรณ์ โครงเหล็ก 22.Chock Clean Clear Clo2 500g 23.คู่มือการใช้งาน 24 .เกลือบริสทธิ์ 25 กก=6ถุง 25.อุปกรณ์ประกอบงาน 26.แบบการเดินระบบ 27.โคมไต้น้ำ LED/EMAUX/LED CP100-RGB=2 28. ปากกาวัดค่าเกลือ

 
THB 59,999 ฿ 59,999
 
New
Best Seller

88047806-5

75W/12V Light Panel Color warm White /480 Lux Waterproof Standard IP68 Material ABS with UV resistant Cable 2.5m Installation Wall Mounted (Flat Type) (Update Mar 2021)

THB 13,000 ฿ 13,000
THB 8,275 ฿ 8,275 -36%
สมาชิก THB 6,705 ฿ 6,705 -48%
New
Best Seller

88047968-5

LED-CP100-White แสงขาว 102 LEDs Light Panel Color White 300 Lux Waterproof Standard IP68 Material ABS with UV resistant Cable 2.5m Installation Wall Mounted (Flat Type) (Update Mar 2021)

THB 32,500 ฿ 32,500
THB 17,995 ฿ 17,995 -45%
สมาชิก THB 16,200 ฿ 16,200 -50%
New

CP-SALT-30-Emaux-SD050-EC8

1.ถังกรองทราย / Emaux/T450/18" 2.ปั๊ม SD050 /0.5HP/220V. 3.เครื่องเกลือ /EC8/8g/h 4.ตู้ควบคุม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8 ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/7.5m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 5 ถุง

THB 59,999 ฿ 59,999
THB 39,999 ฿ 39,999 -33%
New

CP-SALT-40-Emaux-SD075-EC12

1.ถังกรองทราย / Emaux/T500/20" 2.ปั๊ม SD075 /0.75HP/220V. 3.เครื่องเกลือ /EC12/12g/h 4.ตู้ควบคุม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8 ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/7.5m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 7ถง

THB 69,999 ฿ 69,999
THB 44,444 ฿ 44,444 -37%
New

CP-SALT-50-Emaux-SPH100-EC16

1.ถังกรองทราย / Emaux/T600/24" 2.ปั๊ม/SPH100/ 1HP/230V 3.เครื่องเกลือ /EC16/16 g/h 4.ตู้ควบคุม ปั๊ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8.ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/ 9m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 7 ถุง

THB 75,999 ฿ 75,999
THB 49,999 ฿ 49,999 -34%
New

CP-SALT-90-Emaux-SB15-SSC25

1.ถังกรองทราย / Emaux/T700B/28" 2.ปั๊ม/SB15/1.5HP/230tV 3.เครื่องเกลือ/Emaux SSC 25g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แห่นวางอุปกรณ์ 7.Pressure switch 8.ห่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/13m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 20ถุง

THB 89,999 ฿ 89,999
THB 66,666 ฿ 66,666 -26%
New

CP-SALT-70-Emaux-SPH150-EC20

1.ถังกรองทราย /Emaux/T700/28" 2.ปั้ม/SPH150/ 1.5HP/220V 3.เครื่องเกลือ /EC20/20g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8. ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/ 11 m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 12 ถง

THB 79,999 ฿ 79,999
THB 53,999 ฿ 53,999 -33%
New

CP-SALT-150Q-AP-V45-3PH

1.ถังกรองทราย / APPLE/36"+ทราย 2.ปั๊ม/Marathon/3HP/380V 3.เครื่องเกลือ /Viron/45g/h 4.ตู้ควบคุม ปั้ม กรอง เครื่องเกลือ 5.Valve set 6.แท่นวางอุปกรณ์ 7.FLow switch 8.ท่อ อุปกรณ์ประกอบงาน 9.Cleaning Kit/15m+ด้าม 10.เกลือบริสุทธิ์ 30 ถุง

THB 150,000 ฿ 150,000
THB 79,999 ฿ 79,999 -47%
New

06005

Flowrate Max : 6L/h ,Pressure Max :4.8Bar ,16W, 2.9kg

THB 9,000 ฿ 9,000
THB 5,400 ฿ 5,400 -40%
สมาชิก THB 4,860 ฿ 4,860 -46%
New

09003

Flowrate Max : 9L/h ,Pressure Max :3.5Bar ,24W, 2.9kg

THB 9,000 ฿ 9,000
THB 5,400 ฿ 5,400 -40%
สมาชิก THB 4,860 ฿ 4,860 -46%
New
Best Seller

WIN-SET-100-1

1. Sand /Filter D900 (รวมทราย) 2 Zodiac pump 2 HP/220V 3. Salt Chlorinator Emaux/SSC50T 4. Control Panel Emaux 5 Valve 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

 
THB 65,555 ฿ 65,555
 
New
Best Seller

WIN-SET-50-1

1. Sand /Filter D500 (รวมทราย) 2 Zodiac pump 0.75HP/220V 3. Salt Chlorinator Emaux/SSC25T 4. Control Panel Emaux 5 Valve 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 44,444 ฿ 44,444

AS-SET-80-1

1. Cantabric Sand /Filter D600 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 1 HP/220V. 3. viron /V45/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 89,999 ฿ 89,999

AS-SET-120-1

1. Cantabric Sand /Filter D750 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 2 HP/220V. 3. viron /V45/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 99,999 ฿ 99,999
New
Best Seller

AS-SET-50-1

1. Cantabric Sand /Filter D500 (รวมทราย) 2.Victoria plus Silent Pump 0.75HP/230V 3. viron /V18/ Salt Chlorinator 4. Control panel Pump&เครื่องเกลือ 5 Ball Valve /Astral UPVC 1 Set 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

 
THB 79,999 ฿ 79,999

Kit-5M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1.Test kit 2.แปรงขัด 18" 3.ล้อดูตตะกอน 14" 4.แปรงสแตนเลส 10" 5.กระชอนน้ำลึก 6.สายดูตตะกอน 5 M

THB 3,100 ฿ 3,100
THB 2,320 ฿ 2,320 -25%

Kit-7.5M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1.Test kit 2.แปรงขัด 18" 3.ล้อดูตตะกอน 14" 4.แปรงสแตนเลส 10" 5.กระชอนน้ำลึก 6.สายดูตตะกอน 7.5M

THB 3,500 ฿ 3,500
THB 2,629 ฿ 2,629 -25%

Kit-9M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1.Test kit 2.แปรงขัด 18" 3.ล้อดูตตะกอน 14" 4.แปรงสแตนเลส 10" 5.กระชอนน้ำลึก 6.สายดูตตะกอน 9M

THB 3,777 ฿ 3,777
THB 2,840 ฿ 2,840 -25%

Kit-11M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1.Test kit 2.แปรงขัด 18" 3.ล้อดูตตะกอน 14" 4.แปรงสแตนเลส 10" 5.กระชอนน้ำลึก 6.สายดูตตะกอน 11M

THB 4,085 ฿ 4,085
THB 3,072 ฿ 3,072 -25%

Kit-13M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1.Test kit 2.แปรงขัด 18" 3.ล้อดูตตะกอน 14" 4.แปรงสแตนเลส 10" 5.กระชอนน้ำลึก 6.สายดูตตะกอน 13M

THB 4,400 ฿ 4,400
THB 3,309 ฿ 3,309 -25%

Kit-15M

CLEANING KIT WINWIN POOL  ประกอบด้วย 1. Test kit 2. แปรงขัด 18" 3. ล้อดูตตะกอน 14" 4. แปรงสแตนเลส 10" 5. กระชอนน้ำลึก 6. สายดูตตะกอน 15M

THB 5,200 ฿ 5,200
THB 3,929 ฿ 3,929 -24%
New
Best Seller

CP-SALT-50Q-emaux-Pro15

1.TMG500 Top Mount +พร้อมทราย 2. Pump SPH075 0.75HP/1PH/ 220V. 3. Salt Chlorinator SSC15-T 4. Control panel Pump KZD2200 6. Ball Vall Set 1 Set 7.Check Valve 1 8. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน รับประกัน 1 ปี

 
THB 49,999 ฿ 49,999
New

CP-SPA-winwin-BX30-10Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX30 3 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 10 หัว 3. Em0031 Face 10 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 5 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

 
THB 34,999 ฿ 34,999
New

CP-SPA-winwin-BX20-8Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX20 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 8 หัว 3. Em0031 Face 8 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 4 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 32,999 ฿ 32,999
New

CP-SPA-winwin-BX20-6Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX20 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 6 หัว 3. Em0031 Face 6 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 3 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 30,999 ฿ 30,999
New

CP-SPA-winwin-CTX500-5Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX500 2 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 5 หัว 3. Em0031 Face 5 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 3 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 29,999 ฿ 29,999
New

CP-SPA-winwin-bx15-4Jet

ประกอบด้วย 1.Pump BX15 1.5 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 4 หัว 3. Em0031 Face 4 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 2 ตัว 5. Ball Valve  2" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 27,999 ฿ 27,999
New

CP-SPA-winwin-ctx400-3Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX400/1.5 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 3 หัว 3. Em0031 Face 3 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 2 ตัว 5. Ball Valve  1.5" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 25,999 ฿ 25,999
New

CP-SPA-winwin-ctx280-2Jet

ประกอบด้วย 1.Pump CTX280 /1 HP 1 ตัว 2. Em0034 Body 2 หัว 3. Em0031 Face 2 ตัว 4. PSF-14 Air Valve 1 ตัว 5. Ball Valve  1.5" 2 ตัว 6.พร้อมชุดควบคุม Control Pump

THB 23,999 ฿ 23,999

Pro-CL90-WP-50-2

ชื้อ 2 ถึง พิเศษ :3,200/ถัง .คุ้มกว่า ปกติ :4,500/ถัง

THB 9,000 ฿ 9,000
THB 6,400 ฿ 6,400 -29%

Pro-CL90-WP-50-5

ชื้อ 5 ถึง พิเศษ :3,000/ถัง .คุ้มกว่า ปกติ :4,500/ถัง

THB 22,500 ฿ 22,500
THB 15,000 ฿ 15,000 -33%

Pro-CL90-WP-50-10

ชื้อ10ถัง พิเศษ :2,900/ถัง .คุ้มกว่า ปกติ :4,500/ถัง

THB 45,000 ฿ 45,000
THB 29,000 ฿ 29,000 -36%
New
Best Seller

GT-DB-B-25

เกรตติ้ง 25 ซม. สูง 2.5 แกนคู่ สีดำ จำนวน 46 ชิ้น/เมตร (ราคาต่อเมตร)

THB 750 ฿ 750
THB 562 ฿ 562 -25%
New
Best Seller

GT-DB-W-25

เกรตติ้ง 25 ซม. สูง 2.5 แกนคู่ สีขาว จำนวน 46 ชิ้น/เมตร (ราคาต่อเมตร)

THB 850 ฿ 850
THB 562 ฿ 562 -34%
New

CPF5000

Filter Tank :20L Size: 380x380x410 Pump: 9000 L/h UV: 11W Filter Media สารกรอง น้ำยาปรับสภาพน้ำ

THB 12,000 ฿ 12,000
THB 7,999 ฿ 7,999 -33%
New

XP075EHS32

Swimming pool Heat Pump Model:XP075EHs32 Heat Output (A28/W28): 7.50 Kw Heat Output (A15/W26): 1.6Kw COP(A28/W28): 4.7 COP(A15/W26): 4.0 Running Current : 7.1A Power Supply : 220V-240V /50HZ/1PH Fan Speed : 830-870 RPM Noise (10m/1m) :41 dB(A)/50dB(A) Water Connection :50 mm (2") Nominal Water Flow : 2.5 -3.7 m3/h Protection Rating :IPX4 Max Discharge Pressure: 4.2 MPa Min Suction Pressure :0.1 MPa Water Pressure Drop :12KPa Refrigerant (R32). :0.45 kg GWP Value :675 CO2 equivalent :0.30 tonnes Net/Gross Weight : 52kg

THB 120,000 ฿ 120,000
THB 59,000 ฿ 59,000 -51%
New

Heat-Pump-4.2kw

Heat pump 4.2Kw/220V For Pool 20Q Size:434x433x460mm 26kgs

THB 45,000 ฿ 45,000
THB 29,999 ฿ 29,999 -33%
New

MD-CF25-SD050

ประกอบด้วย 1.ถังกรอง Emaux/ Cartridge Filter/(C50) 2.,ปั๊ม Emaux/SD050/0.5Hp/220V. 3.รถเข็นพลาสติก รับน้ำหนักได้ 200kg. 4.Swing Check Valve 1.5" 5.ล้อดูดตะกอน 14" 6. สายดุดตะกอน 7.5m 7.กระซอนฤงตักขยะ 8.คำมดูดตะกอน 3X1.2m 9 Vacuum fitting 10.กล่องเบรกเกอร์กันดูด พร้อมสายไฟยาว 10m 11.Ball value UPVC 1.5"=2 

THB 32,000 ฿ 32,000
THB 16,999 ฿ 16,999 -47%
New

MD-CF50-SD075

ประกอบด้วย 1.ถังกรอง Emaux/ Cartridge Filter/(C50) 2.,ปั๊ม Emaux/SD075/0.75Hp/220V. 3.รถเข็นพลาสติก รับน้ำหนักได้ 200kg. 4.Swing Check Valve 1.5" 5.ล้อดูดตะกอน 14" 6. สายดุดตะกอน 9m 7.กระซอนฤงตักขยะ 8.คำมดูดตะกอน 2.4X4.8m 9 Vacuum fitting 10.กล่องเบรกเกอร์กันดูด พร้อมสายไฟยาว 10m 11.Ball value UPVC 1.5"=2 

THB 33,000 ฿ 33,000
THB 17,999 ฿ 17,999 -45%
New

MD-CF75-SD100

ประกอบด้วย 1.ถังกรอง Emaux/ Cartridge Filter/(C75) 2.,ปั๊ม Emaux/SD100/1 Hp/220V. 3.รถเข็นพลาสติก รับน้ำหนักได้ 200kg. 4.Swing Check Valve 1.5" 5.ล้อดูดตะกอน 14" 6. สายดุดตะกอน 11m 7.กระซอนฤงตักขยะ 8.คำมดูดตะกอน 2.4X4.8m 9 Vacuum fitting 10.กล่องเบรกเกอร์กันดูด พร้อมสายไฟยาว 10m 11.Ball value UPVC 1.5"=2 

THB 35,000 ฿ 35,000
THB 19,999 ฿ 19,999 -43%
New
Best Seller

OZ-5G-MB

Ozone Generator Purifier 5G/h 220V แบบเคลื่อนที่ได้ ใช้งานสะดวกสบายที่สุด สำหรับฆ่าเชื้อโรค ในสระว่ายน้ำ น้าดื่ม ล้างผักผลไม้ สะอาดปลอดภัย

THB 40,000 ฿ 40,000
THB 19,000 ฿ 19,000 -53%
New

SMP-0.5HP-370-1-13M-5-FT-AUTO

Submersible pump Stainless SS304 370W (0.5HP)220V ท่อ 1" Head Max:13m Flowrate :1.5 m3/h Size : 33cm x20cm สายส่งน้ำ ยาว 5m แคล้มรัดสายยาง หัวต่อสายยาง เชือกดึงปั๊ม 10m

THB 4,000 ฿ 4,000
THB 2,000 ฿ 2,000 -50%
New

SMP-0.5HP-370-1-8M-5

Submersible pump Stainless SS304 370W (0.5HP)220V ท่อ 1" Head Max:8m Flowrate :1.5 m3/h Size : 25cm x20cm สายส่งน้ำ ยาว 5m แคล้มรัดสายยาง หัวต่อสายยาง เชือกดึงปั๊ม 10m

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 1,500 ฿ 1,500 -50%
New
Best Seller

Pro-Cleaning-1

TC134C สายดูดตะกอนสองสี 13 m. T109BD กระชอนช้อนผงแบบถุง T285 แปรง 18” ด้ามพลาสติก T255 ล้อดูดตะกอนอลูมิเนียม 14"

THB 3,458 ฿ 3,458
THB 2,999 ฿ 2,999 -13%
New
Best Seller

Pro-Cleaning-2

T134A สายดูดตะกอนสองสี 9 m. T62D กระชอนช้อนผงแบบถุง T285 แปรง 18” ด้ามพลาสติก T247แปรงขัดรูปพระจันทร์

THB 2,365 ฿ 2,365
THB 1,999 ฿ 1,999 -15%
 
New
Best Seller

XH-06-07

Flowrate Max:6 L/h Pressure Max: 7 Bar Power:16W Voltage:220Vac Weight :2.5kg Stroke frequency:160 stroke /Min

THB 8,000 ฿ 8,000
THB 3,900 ฿ 3,900 -51%
 
New

RGB-6W-12V-FT-SS

RGB Multi color Automatic Change LED 6W 12V Stainless IP68(Update Mar 2021)

THB 1,500 ฿ 1,500
THB 899 ฿ 899 -40%
สมาชิก THB 720 ฿ 720 -52%
New

FT-VAC-W

THB 200 ฿ 200
THB 90 ฿ 90 -55%
 

BV-ER-2.0

ERA Ball Valve 2" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.66 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 12.5x17.5x22.5 cm. (Update FEB 2021)

THB 970 ฿ 970
THB 695 ฿ 695 -28%
 

BV-ER-1.5

ERA Ball Valve 1.5" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 980 g. ขนาดกล่องบรรจุ 10x14.5x18.5 cm. (Update FEB 2021)

THB 700 ฿ 700
THB 501 ฿ 501 -28%
 
New

LT-83103-PRO

300 VA(W) /12V กันน้ำ IP64 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.36 Kg. ขนาดกล่องบรรจุ 17.5x23x8 cm. (Update Mar 2021)

THB 5,900 ฿ 5,900
THB 1,399 ฿ 1,399 -76%
สมาชิก THB 1,260 ฿ 1,260 -79%
New

LT-83107-PRO

600 VA(W) /12V กันน้ำ IP64 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 9.26 Kg. ขนาดกล่องบรรจุ 22.5x29.5x13 cm. (Update Mar 2021)

THB 11,000 ฿ 11,000
THB 3,999 ฿ 3,999 -64%
สมาชิก THB 3,600 ฿ 3,600 -67%
New
Best Seller

CP-Salt-10Q-D400-033-EC8

1.ถังกรองทราย D400  2.ปั๊ม 0.33 HP 3.เครื่องเกลือ EC8 4.ตู้ควบคุม 5. Ball Valve 6.Check Valve 7.แท่นวางอุปกรณ์ 8.เกลือ 3 ถุง 9.เคมีปรับน้ำ ใส 10. เคมีกำจัดตะไคร่ 11. ชุดทำความสะอาด      -สายดูด 5 m. - ล้อดูด       -ด้วม  3x1.2 m. -กระชอน 12.ปั๊มสำรองใช้  1  ตัว

THB 39,999 ฿ 39,999
New
Best Seller

CP-CF-50Q-AS-CTX280-EC16

1. ZX50 Cartride Filter 2.CTX280 Pump 1 Hp 220V. 3. Salt Chlorinator EC16 4.Control panel 5.Ball Valve UPVC 6. โครงเหล็ก อุปกรณ์ประกอบงาน

THB 35,999 ฿ 35,999
New
Best Seller

CP-OV-Salt-100Q-Z100-CTX4V35-LED30-Flow

1. เครื่องกรอง Cortridge filter/Astral poo ZX100/ 24m3/h ชด 2. ปั๊มมกรอง Astral Pool /CTX400 /1.5HP/220V/Flow=24m3 =  1 ตัว  3. เครื่องเกลือ Astral pool/V35/35G/h =1 เครื่อง 4.Smart Control wifi/ตู้ควบคุมปั๊ม เครื่องเกลือ ไฟใต้น้ำ 1 ตู้ 5. Ball Valve UPVC 2"/Era = 6ตัว 6. Check Valve /2" = 1 ตัว 7. ห้วดูดตะก่อน2"  2 หัว 8.ห้วจ่ายน้ำฟื้นสระ 8 หัว  9. สะคือสระ(main drain) 9x9 2ตัว 10. Gratting 25cm สีครีม = 50m 11. สายดูดตะก่อน 15 เมตร Whale Pool 1 เส้น 12. ล้อดูดตะกอน 14" Whale Pool 1 ตัว  13. กระชอนถุง Whale Pool 1 อัน 14.ด้ามอลูมิเนียม whale Pool 1 ด้าม  15. ชุดวัดค่า PH/CL Test Kit 1 ชุด 16. Water stop 6" 2 ปุ่ม  2 ม้วน 17. Extra Algicide5 L. 1 แกลลอน 18. Liquid Flocculant  5 L  1 แกลลอน 19. Chlorine Dioxide 500 G 20.โคมไฟใต้นำ LED-Warm /30W/12v = 6 ชุด  21.เกลือบริสุทธิ์ Pool Salt 25 กก= 20 ถุง 22.เทอรโมมิเตอร์ วัดอุณหภูมิ 23. Cartridge Cleaning Brush 24.Flashing 2"= 4 ตัว 25.Flow meter =1ชุด 26.แท่นวางอุปกรณ์เหล็ก 27.เคมีกำจัดตะไคร่ กลิ่นหอมดอกมะลิ 4 L 28.ปากกาวัดค่าเกลือ 1ชุด 29.แบบติดตั้งานระบบ=1ชุด

THB 123,999 ฿ 123,999
New

CP-Counter-ESPA-4HP

Counter Curent ESPA Pump 4 HP/380V 1 ตัว หัวจ่ายทวนกระแส Hayward 2 หัว Suction 5" 1 ตัว Ball Valve 2 ตัว พร้อมชุดควบคุม Control Counter Curent

THB 65,000 ฿ 65,000
THB 39,999 ฿ 39,999 -38%
New

MB-CN-ZODIAC-2HP-CF150

Mobile Cleaning Swimming pool Brand: Zodiac Original :Australia Flowrate:  26m3/h Pump :2HP/220V Cartridge Filter: CF150 Vacuum Hose :11m Vacuum Hose: 2m Telescopic :2x2.4m Vacuum Head :14" Cleaner Cartridge FIlter: Leaf Skimer Trolley Cable With Plug 10m. Vacuum Pipe

THB 60,000 ฿ 60,000
THB 29,999 ฿ 29,999 -50%
New
Best Seller

CP-SK-Salt-200Q-MFS31-EC20-LED30-Flow

ประกอบด้วย 1.ถังกรองผ้า DE7220 2.Hayward Super lI/ pump 3HP/3Phase/380V  Flowrate:32 m2/hr 3. Control Panel ตู้ควบคุมระบบ  4. เครื่องเกลือ  Astral pool  V45 5.Check Valve  UPVC 2" 6. Ball Valve UPVC Astral pool 2" (หมดเขต 31-7-2020)

 
THB 99,999 ฿ 99,999
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้