10040

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 50 อัตราน้ำผ่าน 13.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะกับสระ 80-108 ลูกบาศก์เมตร

THB 12,390 ฿ 12,390
THB 7,637 ฿ 7,637 -38%

10041

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 75 อัตราน้ำผ่าน 17.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะกับสระ 105-140 ลูกบาศก์เมตร

THB 13,860 ฿ 13,860
THB 8,337 ฿ 8,337 -40%

10042

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 100อัตราน้ำผ่าน 22.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะกับสระ 135-180 ลูกบาศก์เมตร

THB 15,750 ฿ 15,750
THB 9,038 ฿ 9,038 -43%
Pre-Order

10043

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 150 อัตราน้ำผ่าน 26.7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะกับสระ 160-215 ลูกบาศก์เมตร

THB 17,745 ฿ 17,745
THB 11,139 ฿ 11,139 -37%

10044

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 200 อัตราน้ำผ่าน 29.4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง. เหมาะกับสระ 176-235 ลูกบาศก์เมตร

THB 19,845 ฿ 19,845
THB 12,541 ฿ 12,541 -37%

10045

ถังกรองใยโพลีเอสเตอร์ รุ่น ZX 250 อัตรานํ้าผ่าน 30.9 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เหมาะกับสระ 186‐250 ลูกบาศก์เมตร

THB 21,945 ฿ 21,945
THB 13,942 ฿ 13,942 -36%
Pre-Order

64837

ถังกรองนาโนไฟเบอร์ รุ่น 150 อัตราน้ำผ่าน 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

THB 44,625 ฿ 44,625
THB 30,696 ฿ 30,696 -31%
New
Pre-Order

64838

ถังกรองนาโนไฟเบอร์ รุ่น 180 อัตราน้ำผ่าน 14 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

THB 47,775 ฿ 47,775
THB 32,863 ฿ 32,863 -31%
Pre-Order

64839

ถังกรองนาโนไฟเบอร์ รุ่น 200 อัตราน้ำผ่าน 18 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

THB 50,925 ฿ 50,925
THB 35,030 ฿ 35,030 -31%