Cap-12mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 12 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 40 x65 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-15mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 15 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 40 x77 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-16mF-450v

CBB60 Start Run Capacitor, 16 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S0 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 38 x70 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-17mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 17 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 40 x77 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-18mF-450v

CBB60 Start Run Capacitor, 18 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S0 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 40 x70 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-20F-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 20 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 45 x77 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-25F-450v

CBB60 Start Run Capacitor, 25 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S01 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 42 x90 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-25mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 25 µF, ± 5%, 450 VAC 40/70/21 P2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 5.3 x5.3x11.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,200 THB ฿1,200
840 THB ฿840 -30%
สมาชิก 756 THB ฿756 -37%

 

Cap-30F-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 30 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S02 ขนาดกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 50 x77 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-30mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 30 µF, ± 5%, 450 VAC 40/70/21 P2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 5.3 x5.3x11.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,000 THB ฿1,000
745 THB ฿745 -26%
 

 

Cap-30-450v

Cap start run motor 2HP แคปสตารท รัน มอเตอร์สระว่ายน้ำ 2แรงม้า 2-Wired 30uF (Maximum450VAC) 50/60Hz CBB60 Motor Start Run Capacitor ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,000 THB ฿1,000
745 THB ฿745 -26%
 

 

Cap-35F-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 35 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S02 ขนาดกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 50 x 85 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-35mF-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 35 µF, ± 5%, 450 VAC 40/70/21 P2 ขนาดกล่องบรรจุ 160 g. ขนาดกล่องบรรจุ 5.3 x5.3x11.5 cm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,000 THB ฿1,000
745 THB ฿745 -26%
 

 

Cap-40F-450v

CBB65 Start Run Capacitor, 40 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S2 ขนาดกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 50 x 85 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-45F-450v

CBB60 Start Run Capacitor, 45 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S0 ขนาดกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 50 x 100 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

Cap-50F-450v

CBB60 Start Run Capacitor, 50 µF, ± 5%, 450 VAC 40/85/21 S0 ขนาดกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ(กว้างxสูง) 50 x 90 mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

800 THB ฿800
560 THB ฿560 -30%
สมาชิก 504 THB ฿504 -37%

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้