03010203

ขนาด 500mm(20") valve 1.5" Top Mount Flowrate 10 m3/h Sand 80 kg weight 16 Kg

THB 15,670 ฿ 15,670
THB 6,080 ฿ 6,080 -61%

03010204

ขนาด 600mm(24") valve 1.5" Top Mount Flowrate 14 คิว/ชม Sand 112 kg weight 18.5 Kg.

THB 17,970 ฿ 17,970
THB 6,975 ฿ 6,975 -61%

03010205

ขนาด 700mm(28") valve 1.5" Top Mount Flowrate 18 m3/h  Sand 200 kgs. weight 20.6 Kgs.

THB 21,390 ฿ 21,390
THB 8,299 ฿ 8,299 -61%

03010207

ขนาด 800mm(32") valve 2" Top Mount Flowrate 24 m3/h  Sand 330 kgs. weight 23.8 Kgs.

THB 27,640 ฿ 27,640
THB 10,724 ฿ 10,724 -61%
New
Best Seller

03010208

ขนาด 900mm(36") valve 2" Top Mount Flowrate 32 m3/h  Sand 410 kgs. weight 28,6 Kgs.

THB 31,020 ฿ 31,020
THB 12,036 ฿ 12,036 -61%