New

09800

Flange Adaptor + Backing Ring 2.5" (Update FEB 2021)

THB 1,679 ฿ 1,679
THB 1,188 ฿ 1,188 -29%
สมาชิก THB 1,070 ฿ 1,070 -36%

09801

Flange Adaptor + Backing Ring 3" (Update FEB 2021)

THB 2,573 ฿ 2,573
THB 1,819 ฿ 1,819 -29%
สมาชิก THB 1,638 ฿ 1,638 -36%

09139

Flange Adaptor + Backing Ring 4" (Update FEB 2021)

THB 2,897 ฿ 2,897
THB 2,049 ฿ 2,049 -29%
สมาชิก THB 1,845 ฿ 1,845 -36%
New

09124

Flange Adaptor + Backing Ring 5" (Update FEB 2021)

THB 4,284 ฿ 4,284
THB 3,029 ฿ 3,029 -29%
สมาชิก THB 2,727 ฿ 2,727 -36%

09803

Flange Adaptor + Backing Ring 6" (Update FEB 2021)

THB 6,983 ฿ 6,983
THB 4,937 ฿ 4,937 -29%
สมาชิก THB 4,444 ฿ 4,444 -36%

09804

Flange Adaptor + Backing Ring 8" (Update FEB 2021)

THB 10,238 ฿ 10,238
THB 7,240 ฿ 7,240 -29%
สมาชิก THB 6,516 ฿ 6,516 -36%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้