BV-ER-3/4

ERA Ball Valve 3/4'' UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 300 g. ขนาดกล่องบรรจุ 6.5x9.5x13.5 cm.

THB 200 ฿ 200
THB 139 ฿ 139 -31%

BV-ER-1.0

ERA Ball Valve 1" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 480 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 380 ฿ 380
THB 269 ฿ 269 -29%

BV-ER-1.5

ERA Ball Valve 1.5" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 980 g. ขนาดกล่องบรรจุ 10x14.5x18.5 cm.

THB 700 ฿ 700
THB 479 ฿ 479 -32%

BV-ER-2.0

ERA Ball Valve 2" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.66 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 12.5x17.5x22.5 cm.

THB 850 ฿ 850
THB 589 ฿ 589 -31%
Best Seller

BV-ER-2.5

ERA Ball Valve 2.5" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2 ด้าน

THB 2,300 ฿ 2,300
THB 1,379 ฿ 1,379 -40%
New
Best Seller

BV-ER-3.0

ERA Ball Valve 3" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน

THB 3,000 ฿ 3,000
THB 1,789 ฿ 1,789 -40%
New
Best Seller

BV-ER-4.0

ERA Ball Valve 4" UPVC สวมท่อทากาว PVC สีฟ้า มี Union 2ด้าน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 7.36 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 21x29.5x32.5 cm.

THB 3,800 ฿ 3,800
THB 2,279 ฿ 2,279 -40%

FT-ER-CP1.5

Compact Ball Valve UPVC 1.5" สวมเชื่อม น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 640 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9x13x16 cm.

THB 312 ฿ 312
THB 189 ฿ 189 -39%

FT-ER-CP2.0

COMPACT BALL VALVE UPVC 2'' สวมเชื่อม น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 720 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9x13x16 cm.

THB 500 ฿ 500
THB 299 ฿ 299 -40%

Compact Ball Valves

FT-ER-CP1.5

Compact Ball Valve UPVC 1.5" สวมเชื่อม น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 640 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9x13x16 cm.

THB 312 ฿ 312
THB 189 ฿ 189 -39%

FT-ER-CP2.0

COMPACT BALL VALVE UPVC 2'' สวมเชื่อม น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 720 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9x13x16 cm.

THB 500 ฿ 500
THB 299 ฿ 299 -40%