09768

Standard Ball Valve 1/2" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update Jan 2022)

452 THB ฿ 452
323 THB ฿ 323 -29%
สมาชิก 291 THB ฿ 291 -36%

09769

Standard Ball Valve 3/4" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update JAN 2022)

504 THB ฿ 504
360 THB ฿ 360 -29%
สมาชิก 324 THB ฿ 324 -36%
New

09770

Standard Ball Valve 1" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update JAN 2022)

662 THB ฿ 662
472 THB ฿ 472 -29%
สมาชิก 425 THB ฿ 425 -36%
New

07270

Standard Ball Valve 1.5" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 980 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm. (Update Jan 2022)

924 THB ฿ 924
660 THB ฿ 660 -29%
สมาชิก 594 THB ฿ 594 -36%

09771

Standard Ball Valve 2" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update Jan 2022)

1,260 THB ฿ 1,260
899 THB ฿ 899 -29%
สมาชิก 810 THB ฿ 810 -36%
New

09772

Standard Ball Valve 2.5" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.54 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. (Update Jan 2022)

4,106 THB ฿ 4,106
2,929 THB ฿ 2,929 -29%
สมาชิก 2,637 THB ฿ 2,637 -36%

09773

Standard Ball Valve 3" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE ขนาดกล่องบรรจุ 24x40x17 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.42 kg. (Update Jan 2022)

6,111 THB ฿ 6,111
4,360 THB ฿ 4,360 -29%
สมาชิก 3,924 THB ฿ 3,924 -36%

07274

Standard Ball Valve 4" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update Jan 2022)

6,458 THB ฿ 6,458
4,607 THB ฿ 4,607 -29%
สมาชิก 4,147 THB ฿ 4,147 -36%

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้