09768

บอลวาล์ว ขนาด 1/2" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE

THB 431 ฿ 431
THB 297 ฿ 297 -31%
New

09770

บอลวาล์ว ขนาด 1" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE

THB 630 ฿ 630
THB 434 ฿ 434 -31%
New

07270

บอลวาล์ว ขนาด 1-1/2" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 980 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm.

THB 977 ฿ 977
THB 672 ฿ 672 -31%

09771

บอลวาล์ว ขนาด 2" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE

THB 1,334 ฿ 1,334
THB 917 ฿ 917 -31%
New

09772

บอลวาล์ว ขนาด 2-1/2" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.54 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm.

THB 4,221 ฿ 4,221
THB 2,904 ฿ 2,904 -31%

09773

บอลวาล์ว ขนาด 3" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE ขนาดกล่องบรรจุ 24x40x17 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.42 kg.

THB 5,754 ฿ 5,754
THB 3,958 ฿ 3,958 -31%

07274

บอลวาล์ว ขนาด 4" โอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE

THB 6,132 ฿ 6,132
THB 4,218 ฿ 4,218 -31%