09768

Standard Ball Valve 1/2" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update 23/02/2022)

452 THB ฿ 452
323 THB ฿ 323 -29%
สมาชิก 312 THB ฿ 312 -31%

09769

Standard Ball Valve 3/4" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update 23/02/2022)

504 THB ฿ 504
360 THB ฿ 360 -29%
สมาชิก 347 THB ฿ 347 -31%
New

09770

Standard Ball Valve 1" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update 23/02/2022)

662 THB ฿ 662
472 THB ฿ 472 -29%
สมาชิก 456 THB ฿ 456 -31%
New

07270

Standard Ball Valve 1.5" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 980 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15.25x15.25x15.25 cm. (Update 23/02/2022)

924 THB ฿ 924
660 THB ฿ 660 -29%
สมาชิก 636 THB ฿ 636 -31%

09771

Standard Ball Valve 2" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update 23/02/2022)

1,260 THB ฿ 1,260
899 THB ฿ 899 -29%
สมาชิก 867 THB ฿ 867 -31%
New

09772

Standard Ball Valve 2.5" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.54 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. (Update 23/02/2022)

4,106 THB ฿ 4,106
2,929 THB ฿ 2,929 -29%
สมาชิก 2,825 THB ฿ 2,825 -31%

09773

Standard Ball Valve 3" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE ขนาดกล่องบรรจุ 24x40x17 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.42 kg. (Update 23/02/2022)

6,111 THB ฿ 6,111
4,360 THB ฿ 4,360 -29%
สมาชิก 4,205 THB ฿ 4,205 -31%

07274

Standard Ball Valve 4" บอลวาล์วโอริงทำจาก EPDM, Ball Seat ทำจาก HDPE (Update 23/02/2022)

6,458 THB ฿ 6,458
4,607 THB ฿ 4,607 -29%
สมาชิก 4,443 THB ฿ 4,443 -31%

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้