19781-0100

ถังกรองทรายรุ่นแอสเตอร์ขนาด 20" ข้อต่อ 1-1/2", อัตราไหล 9.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง. บรรจุทราย 95 ก.ก.

THB 18,795 ฿ 18,795
THB 12,540 ฿ 12,540 -33%

00499-0100

ถังกรองทรายรุ่นแอสเตอร์ขนาด 24" ข้อต่อ 1-1/2", อัตราไหล 14.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 125 ก.ก. ใช้กับหัวมัลติพอร์ท  1.5 นิ้ว รหัส 00599XP

THB 21,945 ฿ 21,945
THB 14,642 ฿ 14,642 -33%

00500-0100

ถังกรองทรายรุ่นแอสเตอร์ขนาด 30" ข้อต่อ 2" อัตราไหล 21 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 305 กก. รหัส Multiport Valve 07444

THB 28,875 ฿ 28,875
THB 18,566 ฿ 18,566 -36%
Best Seller

08133-0100

ถังกรองทรายรุ่นเเอสเตอร์ ขนาด 36" ถังกรองทรายรุ่นแอสเตอร์ขนาด 36" ข้อต่อ 2", อัตราไหล 31 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 510กก.

THB 37,170 ฿ 37,170
THB 23,820 ฿ 23,820 -36%

38928-0100

Aster Filter Side mount/D1200(48") ถังกรอง Aster D.1200(48") Side/M Astral (ราคาไม่รวมวาล์ว) Flowrate:52 m3/h ใช้ทราย 850 kgs

THB 68,145 ฿ 68,145
THB 45,468 ฿ 45,468 -33%
New

4404190101

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071

THB 1,078 ฿ 1,078
THB 923 ฿ 923 -14%
New

4404010103

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 671 ฿ 671
THB 612 ฿ 612 -9%
Pre-Order

4404020102

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1100 g. ขนาดกล่องบรรจุ 14x20x12 cm.

THB 5,093 ฿ 5,093
THB 4,361 ฿ 4,361 -14%
Pre-Order

4404020111

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนัรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 599 ฿ 599
THB 556 ฿ 556 -7%
New

4404020116

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 120 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x6 cm.

THB 357 ฿ 357
THB 306 ฿ 306 -14%
New

4404040115

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 60 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 200 ฿ 200
THB 164 ฿ 164 -18%
New

4404040108

สำหรับถังกรองทราย Aster Filters รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 40 g. ขนาดกล่องบรรจุ 9.75x14x6 cm.

THB 120 ฿ 120
THB 97 ฿ 97 -19%
Pre-Order

4404300916

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 200 g. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm

THB 300 ฿ 300
THB 215 ฿ 215 -28%
New

4404300917

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 140 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 250 ฿ 250
THB 223 ฿ 223 -11%

4404040112

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 80 g. ขนาดกล่องบรรจุ 11x17x10 cm.

THB 462 ฿ 462
THB 396 ฿ 396 -14%
New

4404301004

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071

THB 378 ฿ 378
THB 325 ฿ 325 -14%
New

4404010135

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071

THB 1,082 ฿ 1,082
THB 927 ฿ 927 -14%
New

4404020108

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071

THB 2,363 ฿ 2,363
THB 2,024 ฿ 2,024 -14%
New

4404010108

สำหรับถังกรองทราย ASTER FILTERS รุ่น 00497, 00498, 00499, 00500, 19781, 21071

THB 336 ฿ 336
THB 288 ฿ 288 -14%