11413

Algicide with brightener ขนาด 1 ลิตร กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง เร่งตกตะกอนและทำให้น้ำใสเร็วพิเศษ ใช้ 2 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg. (update FEB 2021)

THB 546 ฿ 546
THB 334 ฿ 334 -39%
สมาชิก THB 301 ฿ 301 -45%

11414

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง เร่งตกตะกอนและทำให้น้ำใสเร็วพิเศษ ใช้ 2 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 5.50 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. (update FEB 2021)

THB 1,937 ฿ 1,937
THB 1,327 ฿ 1,327 -31%
สมาชิก THB 1,195 ฿ 1,195 -38%

11422

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 17x25x9 cm. (update FEB 2021)

THB 702 ฿ 702
THB 464 ฿ 464 -34%
สมาชิก THB 414 ฿ 414 -41%

11423

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 5.46 kg. (update FEB 2021)

THB 2,687 ฿ 2,687
THB 1,773 ฿ 1,773 -34%
สมาชิก THB 1,596 ฿ 1,596 -41%

058101TCMI

น้ำยากำจัดตะไคร่ Ultra Poer CTX-530 น้ำยากำจัดตะไคร่ 1L แบบเข้มข้น ใช้ 50 ml ต่อสระ 50 คิว ต่อ 1 สัปดาห์ (50 คิว1ขวดใช้ได้ 5เดือน) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1280 กรัม ขนาดกล่อง 20x30x11 cm. (update FEB 2021)

THB 608 ฿ 608
THB 435 ฿ 435 -28%
สมาชิก THB 392 ฿ 392 -36%

159601TCMI

น้ำยากำจัดฟอสเฟต 1L ใช้ 80ml ต่อสระ 50คิว ต่อสัปดาห์ (50คิว 1 ขวดใช้ได้ 3เดือน) Dimention 17x25x9 cm. Net weight 1.32 kg. (update FEB 2021)

THB 1,377 ฿ 1,377
THB 986 ฿ 986 -28%
สมาชิก THB 888 ฿ 888 -36%

14001610000

เคมีกำจัดตะไคร่ แก้ปัญหาน้ำเขียว สำหรับสระว่ายน้ำ SWIMTRINE algeacide kill green and mustard algae สวิมทรีน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.34 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm.

THB 1,298 ฿ 1,298
THB 841 ฿ 841 -35%

14001610030

Algaecide Control Black & Other Resistant Forms ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,832 ฿ 2,832
THB 1,834 ฿ 1,834 -35%

14001610045

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำและตะไคร่น้ำอื่นๆ หรือตระไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,832 ฿ 2,832
THB 1,834 ฿ 1,834 -35%

14001610065

 น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำเขียว  Algarcide (Kill green and mustard algae) ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg. update 24/04/2020

THB 1,430 ฿ 1,430
THB 927 ฿ 927 -35%

ALG-5L-001-FR

กำจัดตะไคร่ชนิดผงเข้มข้น 5 kg. สำหรับสระว่ายน้ำ น้ำเขียวมาก ใช้ 20 กรัมต่อน้ำ 1 คิว หรือ 2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 คิว ใส่เพื่อป้องกันเกิดตะไคร่เกิดใหม่ 3 กรัม / น้ำ 1 คิว หรือ 300 กรัม ต่อน้ำ 100 คิว

THB 1,000 ฿ 1,000
THB 850 ฿ 850 -15%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้