New

11413

Algicide with brightener ขนาด 1 ลิตร กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง เร่งตกตะกอนและทำให้น้ำใสเร็วพิเศษ ใช้ 2 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg.

THB 840 ฿ 840
THB 346 ฿ 346 -59%
New

11413-FR

Algicide with brightener ขนาด 1 ลิตร กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง เร่งตกตะกอนและทำให้น้ำใสเร็วพิเศษ ใช้ 2 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg.

THB 840 ฿ 840
THB 432 ฿ 432 -49%
New

11414

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง เร่งตกตะกอนและทำให้น้ำใสเร็วพิเศษ ใช้ 2 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 5.50 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm.

THB 2,919 ฿ 2,919
THB 1,205 ฿ 1,205 -59%

11423-FR

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 5.46 kg.

THB 4,200 ฿ 4,200
THB 1,802 ฿ 1,802 -57%

11422

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 17x25x9 cm.

THB 1,029 ฿ 1,029
THB 425 ฿ 425 -59%

11422-FR

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.22 kg. ขนาดรวมกล่องบรรจุ 17x25x9 cm.

THB 1,029 ฿ 1,029
THB 510 ฿ 510 -50%

11423

กำจัดและป้องกันการเกิดใหม่ของตะใคร่ ไม่เป็นฟอง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ เร่งตกตะกอนเร็วทำให้น้ำใส ใช้ 1 ลิตร ต่อน้ำในสระ 100 คิว ใส่ทุกๆ สัปดาห์ ขนาดกล่องบรรจุ 20x30x20 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 5.46 kg.

THB 4,200 ฿ 4,200
THB 1,716 ฿ 1,716 -59%
New
Best Seller

05810WCMI

น้ำยากำจัดตะไคร่ Ultra Poer CTX-530 น้ำยากำจัดตะไคร่ 1L แบบเข้มข้น ใช้ 50 ml ต่อสระ 50 คิว ต่อ 1 สัปดาห์ (50 คิว1ขวดใช้ได้ 5เดือน) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1280 กรัม ขนาดกล่อง 20x30x11 cm.

THB 618 ฿ 618
THB 472 ฿ 472 -24%
New
Best Seller

05810WCMI-FR

CTX AlgaStop น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำ น้ำยากำจัดตะไคร่ 1L แบบเข้มข้น ใช้ 50 ml ต่อสระ 50 คิว ต่อ 1 สัปดาห์ (50 คิว1ขวดใช้ได้ 5เดือน) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1280 กรัม ขนาดกล่อง 20x30x11 cm.

THB 618 ฿ 618
THB 490 ฿ 490 -21%

24001610000

เคมีกำจัดตะไคร่ แก้ปัญหาน้ำเขียว สำหรับสระว่ายน้ำ SWIMTRINE algeacide kill green and mustard algae สวิมทรีน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.34 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 17x25x9 cm.

THB 1,298 ฿ 1,298
THB 841 ฿ 841 -35%

24001610030

Algaecide Control Black & Other Resistant Forms ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,832 ฿ 2,832
THB 1,834 ฿ 1,834 -35%

24001610030-FR

Algaecide Control Black & Other Resistant Forms ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,832 ฿ 2,832
THB 2,100 ฿ 2,100 -26%

14001610045-FR

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำและตะไคร่น้ำอื่นๆ หรือตระไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,860 ฿ 2,860
THB 1,949 ฿ 1,949 -32%

14001610045

น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำดำและตะไคร่น้ำอื่นๆ หรือตระไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg.

THB 2,832 ฿ 2,832
THB 1,834 ฿ 1,834 -35%

14001610065

 น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำเขียว  Algarcide (Kill green and mustard algae) ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg. update 24/04/2020

THB 1,430 ฿ 1,430
THB 927 ฿ 927 -35%

14001610065-FR

 น้ำยากำจัดตะไคร่น้ำเขียว  Algarcide (Kill green and mustard algae) ขนาดกล่องบรรจุ 22x35x14 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 4.02 kg. update 24/04/2020

THB 1,430 ฿ 1,430
THB 1,193 ฿ 1,193 -17%
New

ALG-5L-001-FR

กำจัดตะไคร่ชนิดผงเข้มข้น 5 kg. สำหรับสระว่ายน้ำ น้ำเขียวมาก ใช้ 20 กรัมต่อน้ำ 1 คิว หรือ 2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 100 คิว ใส่เพื่อป้องกันเกิดตะไคร่เกิดใหม่ 3 กรัม / น้ำ 1 คิว หรือ 300 กรัม ต่อน้ำ 100 คิว

THB 1,000 ฿ 1,000
THB 850 ฿ 850 -15%
New

Algae-set-100Q-6hr

1.Chock Clean Clear Chlorine Dioxide 1kg x2 pack 2.CTX Care Pods 3 in 1 1Pack 4 piecesx 2pack เห็นผลแก้น้ำเขียวทันใจ สะอาดปลอดภัย ภายใน 6 ชม

THB 4,416 ฿ 4,416
THB 2,899 ฿ 2,899 -34%
New

Algae-set-100Q-3hr

1.Chock Clean Clear Chlorine Dioxide 1kg x3 pack 2.CTX Care Pods 3 in 1 1Pack 4 piecesx 3pack เห็นผลแก้น้ำเขียวทันใจ สะอาดปลอดภัย ภายใน 3 ชม

THB 6,500 ฿ 6,500
THB 4,499 ฿ 4,499 -31%