WS-TH-2/8 TK

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 7,680 ฿ 7,680
THB 5,491 ฿ 5,491 -29%
สมาชิก THB 4,941 ฿ 4,941 -36%

WS-TH-2/8 TN

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 4,800 ฿ 4,800
THB 3,432 ฿ 3,432 -29%
สมาชิก THB 3,088 ฿ 3,088 -36%
Best Seller

WS-TH-2/6 TN-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 1,900 ฿ 1,900
THB 1,358 ฿ 1,358 -29%
สมาชิก THB 1,222 ฿ 1,222 -36%

WS-TH-2/6 TK-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 2,880 ฿ 2,880
THB 2,059 ฿ 2,059 -29%
สมาชิก THB 1,853 ฿ 1,853 -36%
New

WS-TH-3/6 TN-10M

ยาว 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 2,280 ฿ 2,280
THB 1,630 ฿ 1,630 -29%
สมาชิก THB 1,467 ฿ 1,467 -36%

WS-TH-3/6 TK-10M

ยาว ม้วนละ 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 3,240 ฿ 3,240
THB 2,316 ฿ 2,316 -29%
สมาชิก THB 2,084 ฿ 2,084 -36%

WS-TH-3/8 TN-10M

ม้วนละ 10 เมตร หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 2,760 ฿ 2,760
THB 1,973 ฿ 1,973 -29%
สมาชิก THB 1,775 ฿ 1,775 -36%

WS-TH-3/8 TK-10M

ม้วนละ 10 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 3,960 ฿ 3,960
THB 2,831 ฿ 2,831 -29%
สมาชิก THB 2,547 ฿ 2,547 -36%

WS-TH-2/8-TK-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 4,488 ฿ 4,488
THB 3,452 ฿ 3,452 -23%
 
Best Seller

WS-TH-2/6 TN

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 3,800 ฿ 3,800
THB 2,717 ฿ 2,717 -29%
สมาชิก THB 2,445 ฿ 2,445 -36%

WS-TH-2/6 TK

ขนาด 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 5,760 ฿ 5,760
THB 4,118 ฿ 4,118 -29%
สมาชิก THB 3,706 ฿ 3,706 -36%

WS-TH-2/8 TN-10M

ขนาด 10 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 2,400 ฿ 2,400
THB 1,716 ฿ 1,716 -29%
สมาชิก THB 1,544 ฿ 1,544 -36%
New

WS-TH-3/6 TN

ยาว 20 เมตรต่อม้วน ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 4,560 ฿ 4,560
THB 3,260 ฿ 3,260 -29%
สมาชิก THB 2,934 ฿ 2,934 -36%

WS-TH-3/6 TK

ยาว ม้วนละ 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 6,480 ฿ 6,480
THB 4,633 ฿ 4,633 -29%
สมาชิก THB 4,169 ฿ 4,169 -36%

WS-TH-3/8 TN

ม้วนละ 20 เมตร หนา 5.0 มม. ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง

THB 5,520 ฿ 5,520
THB 3,946 ฿ 3,946 -29%
สมาชิก THB 3,551 ฿ 3,551 -36%

WS-TH-3/8 TK

ม้วนละ 20 เมตร ใช้วางกันซึมละหว่างผูกเหล็กชั้นที่ 1 กับสอง ม้วนละ 20 เมตร

THB 7,920 ฿ 7,920
THB 5,662 ฿ 5,662 -29%
สมาชิก THB 5,095 ฿ 5,095 -36%

23111610005

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings) 1/2 " update 28/04/2020

THB 224 ฿ 224
THB 142 ฿ 142 -37%

23111610010

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fitting) 3/4 "

THB 336 ฿ 336
THB 396 ฿ 396 +18%
New

FSH-2-PVC

Flashing Water stop pvc ข้อต่อปีกกันซึม สำหรับสวมท่อ2"ทากาว สำหรับท่อขนาด 2" (13.5, 8.5, 5.5) ใช้สำหรับกันซึม ตามผิวท่อสำหรับงานสระว่ายน้ำ กันซึมตามผิวท่องานบ่อน่้ำ

THB 400 ฿ 400
THB 200 ฿ 200 -50%

23111610015

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings) 1 "

THB 464 ฿ 464
THB 310 ฿ 310 -33%
New

FSH-2-PVC-2

แบบสวมท่อ 2"

THB 500 ฿ 500
THB 290 ฿ 290 -42%

23111610020

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fitting 1.5 ") update 28/04/2020

THB 720 ฿ 720
THB 469 ฿ 469 -35%
Best Seller

23111610025

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings ) 2 "

THB 976 ฿ 976
THB 632 ฿ 632 -35%
New

23111610030

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fitting) 2.5 "

THB 1,152 ฿ 1,152
THB 740 ฿ 740 -36%
Best Seller

23111610035

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings) 3 "

THB 1,216 ฿ 1,216
THB 784 ฿ 784 -36%

23111610040

F-40 แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings ) 4 " update 28/04/2020

THB 1,936 ฿ 1,936
THB 1,251 ฿ 1,251 -35%
New

23111610045

แฟลชชิ่ง ข้อต่อปีก (Flashing Fittings) 6" update 28/04/2020

THB 2,448 ฿ 2,448
THB 1,577 ฿ 1,577 -36%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้