New

SSC15-T

กำลังการผลิต คลอรีน 15 g/h มี Timmer เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 45 คิว ขนาดรวมกล่องบรรจุ 46.5x49.5x23 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 9.62 kg.

฿ 41,900 ฿ 41,900
฿ 22,900 ฿ 22,900 -45%
New

SSC25-T

เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ 25 g/h เหมาะสำหรับสระ 100 คิว

฿ 49,900 ฿ 49,900
฿ 28,000 ฿ 28,000 -44%
New

SSC50-T

กำลังการผลิต คลอรีน 45 g/h เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 160 คิว ขนาดรวมกล่องบรรจุ 46.5x49.5x23 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 12.86 kg.

฿ 51,900 ฿ 51,900
฿ 31,800 ฿ 31,800 -39%
New

SSC15-E

กำลังการผลิต คลอรีน 15 g/h ไม่มี Timmer เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 45 คิว ขนาดรวมกล่องบรรจุ 46.5x49.5x23 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 9.34 kg.

฿ 32,000 ฿ 32,000
฿ 20,500 ฿ 20,500 -36%
New

SSC25-E

Cell Output 25 gram/Hour Water Capacity 100 m3 No Timmer Package Size 46.5x49.5x23 cm. Weight Package 10.40 kg.

฿ 45,900 ฿ 45,900
฿ 25,500 ฿ 25,500 -44%
New

SSC50-E

Cell Output 45 gram/Hour Water Capacity 160 m3 No Timer Package Size 46.5x49.5x23 cm. Weight Package 10.40 kg.

฿ 48,900 ฿ 48,900
฿ 29,200 ฿ 29,200 -40%
New
Best Seller

20900510095-new

- ใช้งานง่าย - แสดงการแจ้งเตือนที่ชัดเจน - ติดตั้งง่าย - อายุการใช้งานของเซลล์นานขึ้น กำลังการผลิต 20 g/h ขนาดรวมกล่องบรรจุ 43x49x20 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 9.46 kg.

฿ 35,900 ฿ 35,900
฿ 19,912 ฿ 19,912 -45% 

08050018

กระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15 ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.

฿ 14,873 ฿ 14,873

89380215

สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.

฿ 4,879 ฿ 4,879

01201025

฿ 3,115 ฿ 3,115

02021044

฿ 135 ฿ 135

08050019

กระบอกเซลล์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC25 & SSC50

฿ 19,900 ฿ 19,900

01171155

1.5" O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26

฿ 110 ฿ 110

01171154

฿ 365 ฿ 365

01013032

฿ 365 ฿ 365

01171155

1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25

฿ 135 ฿ 135

1041040

อะไหล่ หมายเลข 1 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.

฿ 200 ฿ 200

89380201

อะไหล่ หมายเลข 2 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.

฿ 200 ฿ 200

4010006

อะไหล่ หมายเลข 3 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.

฿ 200 ฿ 200

89380215

สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.

฿ 4,879 ฿ 4,879

01201025

฿ 3,115 ฿ 3,115

02021044

฿ 135 ฿ 135

08050019

กระบอกเซลล์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC25 & SSC50

฿ 19,900 ฿ 19,900

01171155

1.5" O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26

฿ 110 ฿ 110

01171154

฿ 365 ฿ 365

01013032

฿ 365 ฿ 365

01171155

1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25

฿ 135 ฿ 135

08050018

กระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15 ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.

฿ 14,873 ฿ 14,873

89380215

สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.

฿ 4,879 ฿ 4,879

01201025

฿ 3,115 ฿ 3,115

02021044

฿ 135 ฿ 135

08050019

กระบอกเซลล์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC25 & SSC50

฿ 19,900 ฿ 19,900

01171155

1.5" O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26

฿ 110 ฿ 110

01171154

฿ 365 ฿ 365

01013032

฿ 365 ฿ 365

01171155

1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25

฿ 135 ฿ 135

1041040

อะไหล่ หมายเลข 1 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ 13x13x36 cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.4 kg.

฿ 200 ฿ 200

89380201

อะไหล่ หมายเลข 2 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.

฿ 200 ฿ 200

4010006

อะไหล่ หมายเลข 3 สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC15T/SSC 25T ขนาดรวมกล่องบรรจุ cm. น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ kg.

฿ 200 ฿ 200

01171155

1.5" Union อะไหล่หมายเลข 25

฿ 135 ฿ 135

01013032

฿ 365 ฿ 365

01171154

฿ 365 ฿ 365

01171155

1.5" O-Ring for Union อะไหล่หมายเลข 26

฿ 110 ฿ 110

08050019

กระบอกเซลล์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ SSC25 & SSC50

฿ 19,900 ฿ 19,900

02021044

฿ 135 ฿ 135

01201025

฿ 3,115 ฿ 3,115

89380215

สายเคเบิลสำหรับกระบอกเซลฃ์เครื่องเกลือ สำหรับเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ Emaux SSC 15 & SSC 25,SSC 50 cell cable. part No. 89380215 น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 0.2 kg.

฿ 4,879 ฿ 4,879