CPF-5000 ชุดกรองบ่อปลา+ปั๊ม 9000L/h+UV 11W+FilterMedia+น้ำยาปรับสภาพน้ำครบชุดพร้อมใช้งาน

CPF5000

Filter Tank :20L Size: 380x380x410 Pump: 9000 L/h UV: 11W Filter Media สารกรอง น้ำยาปรับสภาพน้ำ

หมวดหมู่ : new

Share

CPF-5000 ชุดกรองบ่อปลา+ปั๊ม 9000L/h+UV 11W

+FilterMedia+น้ำยาปรับสภาพน้ำครบชุดพร้อมใช้งาน

Filter Tank :20L
Size: 380x380x410
Pump: 9000 L/h
UV: 11W
Filter Media สารกรอง
น้ำยาปรับสภาพน้ำ