ชุด Jet Spa Set 2 หัวพ่น Emaux

CP-SPA-Emaux-SP100-2Jet

ประกอบด้วย 1.SP100Spa pump 1Hp 2.Control Panel 3.หัว Jet spa =2 หัว 4.Air Valve =1 ตัว

Share

ประกอบด้วย
1.Spa Pump SR10 /1 HP 1 ตัว
1.SP100Spa pump 1Hp
2.Control Panel
3.หัว Jet spa =2 หัว
4.Air Valve =1 ตัว