Spapart Light Emaux

21130510135

LED 5W / 12V, E27-72LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S100 แบบแสงขาว White (Update 16 Mar 2021)

THB 5,800 ฿ 5,800
THB 3,868 ฿ 3,868 -33%
สมาชิก THB 3,482 ฿ 3,482 -40%

21130510130

LED 5W / 12V, E27-72LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S100 แบบสี (Auto Colour) (Update 16 Mar 2021)

THB 5,800 ฿ 5,800
THB 3,868 ฿ 3,868 -33%
สมาชิก THB 3,482 ฿ 3,482 -40%

21131630005

สำหรับไฟ 300W Amerlite (Update 16 Mar 2021)

THB 990 ฿ 990
THB 614 ฿ 614 -38%
สมาชิก THB 553 ฿ 553 -44%
สินค้าหมด

21131000015

EMAUX UL-S100/"SPABRITE" 100W(Update Mar 2021)

THB 880 ฿ 880
THB 569 ฿ 569 -35%
สมาชิก THB 537 ฿ 537 -39%

21130510070

LED 1W / 12V, MR16-18 LED Bulbs สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-P50 / LED-F20A / LED-F20 แบบแสงขาว(white) (Update 16 Mar 2021)

THB 990 ฿ 990
THB 717 ฿ 717 -28%
สมาชิก THB 646 ฿ 646 -35%

21130510065

LED 1W / 12V, MR16-18 LED Bulbs สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-P50 / LED-F20A / LED-F20 แบบเปลี่ยนสีได้ (Auto Colour Change )(Update 16 Mar 2021)

THB 990 ฿ 990
THB 717 ฿ 717 -28%
สมาชิก THB 646 ฿ 646 -35%

21130510060

LED 8W / 12V, 198 LED Panel สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-TP100 แบบแสงขาว(white) (Update 16 Mar 2021)

THB 4,900 ฿ 4,900
THB 3,517 ฿ 3,517 -28%
สมาชิก THB 3,166 ฿ 3,166 -35%

21130510055

LED 8W / 12V, 198 LED Panel สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-TP100 แบบเปลี่ยนสีได้(Auto Colour Change) (Update 16 Mar 2021)

THB 4,900 ฿ 4,900
THB 3,517 ฿ 3,517 -28%
สมาชิก THB 3,166 ฿ 3,166 -35%

21130510050

LED 1W / 12V, E27-18 LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S100 แบบแสงขาว (white) (Update 16 Mar 2021)

THB 1,900 ฿ 1,900
THB 937 ฿ 937 -51%
สมาชิก THB 844 ฿ 844 -56%

21130510045

LED 1W / 12V, E27-18 LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S100 แบบเปลี่ยนสีได้ (Auto Colour Change) (Update 16 Mar 2021)

THB 1,900 ฿ 1,900
THB 937 ฿ 937 -51%
สมาชิก THB 844 ฿ 844 -56%

21130510040

LED 16W / 12V, E27-252 LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S300 แบบแสงขาว (white ) (Update 16 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,831 ฿ 5,831 -26%
สมาชิก THB 5,248 ฿ 5,248 -34%

2113051001-0

LED 16W / 12V, E27-252 LED Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น LED-S300 แบบเปลี่ยนสีได้ (Auto Colour Change ) (Update 16 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,831 ฿ 5,831 -26%
สมาชิก THB 5,248 ฿ 5,248 -34%

21130510030

HALOGEN 75W / 12V G9 Blue Bulb สำหรับไฟใต้น้ำ - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น ULH-100 - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น ULH-200 - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น UL-NS75 - ยี่ห้อ EMAUX รุ่น UL-NS150 (Update 16 Mar 2021)

THB 490 ฿ 490
THB 136 ฿ 136 -72%
สมาชิก THB 123 ฿ 123 -75%

21130510020

สำหรับใช้กับไฟ UL-P50 Emaux ไฟ Halogen สปอตไลต์ m16 20w ประหยัดพลังงาน อายุการใช้งานยาวนานประสิทธิภาพสูง ติดตั้งง่าย (Update 16 Mar 2021)

THB 590 ฿ 590
THB 332 ฿ 332 -44%
สมาชิก THB 299 ฿ 299 -49%

21130510015

สำหรับไฟ UL-S100 Emaux น้ำหนักรวมกล่อง 600 g. ขนาดกล่องบรรจุ 6x6x10 cm.(Update 16 Mar 2021)

THB 790 ฿ 790
THB 586 ฿ 586 -26%
สมาชิก THB 528 ฿ 528 -33%

21130510025

หลอด Halogen แบบขาเสียบ (Type G9) สำหรับใช้กับไฟรุ่น UL-S150 ,UL-P100 Emaux 75W/12V (Update 16 Mar 2021)

THB 390 ฿ 390
THB 136 ฿ 136 -65%
สมาชิก THB 123 ฿ 123 -68%
New

00371

หลอดไฟขนาด 100 วัตต์/12 โวลต์ ใช้เปลี่ยนกับโคมไฟรุ่น 21626และ 35666 ไฟ Halogen lamp - Extra flat light - 100 W - 12V (Update 16 Mar 2021)

THB 1,068 ฿ 1,068
THB 455 ฿ 455 -57%
สมาชิก THB 410 ฿ 410 -62%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้