Jesta Light All

Pre-Order

LI-WL-RN36RGB3N1

36W /12V/Dc/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB [3 IN 1] (Update 23/09/2022)

14,831 THB ฿ 14,831
10,382 THB ฿ 10,382 -30%
สมาชิก 10,011 THB ฿ 10,011 -32%

LI-WL-FT18W

18W /12V /Dc/4 M Cable with 2 Cores/single Color - Cool White ไฟใต้น้ำที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบน้ำพุ หรือการใช้งานกลางแจ้ง ชนิด LED High Power ขนาด 18W JESTA (Update 23/09/2022)

14,089 THB ฿ 14,089
8,172 THB ฿ 8,172 -42%
สมาชิก 7,538 THB ฿ 7,538 -46%
สินค้าหมด

LI-WL-FT18RGB3N1

ไฟใต้น้ำที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบน้ำพุ หรือการใช้งานกลางแจ้ง ชนิด LED High Power ขนาด 18W JESTA (Update 23/09/2022)

13,418 THB ฿ 13,418
7,783 THB ฿ 7,783 -42%
สมาชิก 7,179 THB ฿ 7,179 -46%
สินค้าหมด
Pre-Order

LI-HX-TL-HUG18504

36W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB [3 IN 1] น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.56 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 20.5x21x15 cm. (Update 23/09/2022)

13,418 THB ฿ 13,418
7,783 THB ฿ 7,783 -42%
สมาชิก 7,179 THB ฿ 7,179 -46%
Pre-Order

LI-WL-RN18RGB3N1

18W / 12V /Dc/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB [3 IN 1] ต้องใช้ ชุดควบคุม RGB (Update 23/09/2022)

13,183 THB ฿ 13,183
9,229 THB ฿ 9,229 -30%
สมาชิก 8,899 THB ฿ 8,899 -32%
Pre-Order

LI-WL-RN36W

36W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Cool White (Update 23/09/2022)

13,183 THB ฿ 13,183
9,229 THB ฿ 9,229 -30%
สมาชิก 8,899 THB ฿ 8,899 -32%
Pre-Order

LI-WL-RN36WW

36W /12V/Dc/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Warm White (Update 23/09/2022)

13,183 THB ฿ 13,183
9,229 THB ฿ 9,229 -30%
สมาชิก 8,899 THB ฿ 8,899 -32%

LI-WL-FT18 WW

18W /12V/Dc/4 M Cable with 2 Cores/single Color - Warm White ไฟใต้น้ำที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบน้ำพุ หรือการใช้งานกลางแจ้ง ชนิด LED High Power ขนาด 18W JESTA (Update 23/09/2022)

12,972 THB ฿ 12,972
7,524 THB ฿ 7,524 -42%
สมาชิก 6,941 THB ฿ 6,941 -46%
สินค้าหมด

LI-HX-TL-HUW333001

กำลังไฟ 18W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน (Update 23/09/2022)

12,525 THB ฿ 12,525
7,265 THB ฿ 7,265 -42%
สมาชิก 6,701 THB ฿ 6,701 -46%

LI-HX-TL-HUG18501

ไฟ 36W/12V/DC แสงสี RGB ขอบสแตนเลส jesta น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 3.2 kg. ขนาดกล่องบรรรจุ 25.3 x24.5 x 6.7 cm. (Update 23/09/2022)

12,241 THB ฿ 12,241
7,080 THB ฿ 7,080 -42%
สมาชิก 6,549 THB ฿ 6,549 -46%
Pre-Order

LI-WL-RN9RGB3N1

9W/12V/DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB(3 in 1) (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
6,554 THB ฿ 6,554 -42%
สมาชิก 6,046 THB ฿ 6,046 -46%
สินค้าหมด
Pre-Order

LI-HX-TL-HUG18503

ไฟ 36W/12V/DC แสงขาว ขอบสแตนเลส Jesta น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.56 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 20.5x21x15 cm. (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
6,554 THB ฿ 6,554 -42%
สมาชิก 6,046 THB ฿ 6,046 -46%
สินค้าหมด

LI-HX-TL-HUG18502

ไฟ 36W/12V/DC แสง Warmwhite ขอบสแตนเลส jesta น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.56 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 20.5x21x15 cm. (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
6,554 THB ฿ 6,554 -42%
สมาชิก 6,046 THB ฿ 6,046 -46%
Pre-Order

LI-WL-RN18W

18W /12V /Dc/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Cool White (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
7,910 THB ฿ 7,910 -30%
สมาชิก 7,628 THB ฿ 7,628 -32%
Pre-Order

LI-WL-RN18WW

18W /12V/Dc/4 M Cable with 2 Cores/single Color - Warm White (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
7,910 THB ฿ 7,910 -30%
สมาชิก 7,628 THB ฿ 7,628 -32%
Pre-Order

LI-WL-R42RGB

42W /12V /DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
7,910 THB ฿ 7,910 -30%
สมาชิก 7,628 THB ฿ 7,628 -32%

LI-HX-TL-WH2802401

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ JESTA LED LIGHT WH2802401 กำลังไฟ 24W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน (Update 23/09/2022)

11,300 THB ฿ 11,300
6,555 THB ฿ 6,555 -42%
สมาชิก 6,046 THB ฿ 6,046 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB28042RGBWW

LI-WL-SLB28042RGBWW LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

10,829 THB ฿ 10,829
6,282 THB ฿ 6,282 -42%
สมาชิก 5,794 THB ฿ 5,794 -46%
Pre-Order

LI-WL-R42WW

42W /12V /DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Warm White (Update 23/09/2022)

10,829 THB ฿ 10,829
7,581 THB ฿ 7,581 -30%
สมาชิก 7,310 THB ฿ 7,310 -32%
Pre-Order

LI-WL-R42W

42W /12V /DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Cool White (Update 23/09/2022)

10,829 THB ฿ 10,829
7,581 THB ฿ 7,581 -30%
สมาชิก 7,310 THB ฿ 7,310 -32%

LI-HX-TL-WH2802402

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ JESTA LED LIGHT WWH2802402 แบบแปะผนัง กำลังไฟ 24W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน (Update 23/09/2022)

10,829 THB ฿ 10,829
6,281 THB ฿ 6,281 -42%
สมาชิก 5,794 THB ฿ 5,794 -46%

LI-HX-TL-WH2802403

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ JESTA LED LIGHT TL-WH2802403 แบบแปะผนัง กำลังไฟ 24W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน แสงขาว (white) (Update 23/09/2022)

10,829 THB ฿ 10,829
6,281 THB ฿ 6,281 -42%
สมาชิก 5,794 THB ฿ 5,794 -46%

LI-HX-TL-HUW33002

ไฟใต้น้ำ LED 18w/12v แสง Warm white สำหรับ สระคอนกรีต (Update 23/09/2022)

10,593 THB ฿ 10,593
6,144 THB ฿ 6,144 -42%
สมาชิก 5,668 THB ฿ 5,668 -46%

LI-HX-TL-HUW33003

ไฟใต้น้ำ LEDs 18w/12v แสง ขาว white สำหรับ สระคอนกรีต (Update 23/09/2022)

10,593 THB ฿ 10,593
6,144 THB ฿ 6,144 -42%
สมาชิก 5,668 THB ฿ 5,668 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB28042RGB

42W /12V /DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

10,358 THB ฿ 10,358
6,008 THB ฿ 6,008 -42%
สมาชิก 5,542 THB ฿ 5,542 -46%
Pre-Order

LI-WL-RN9WW

9W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Warm white (Update 23/09/2022)

10,358 THB ฿ 10,358
6,008 THB ฿ 6,008 -42%
สมาชิก 5,542 THB ฿ 5,542 -46%
สินค้าหมด
Pre-Order

LI-WL-RN9W

9W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Cool white (Update 23/09/2022)

10,358 THB ฿ 10,358
6,008 THB ฿ 6,008 -42%
สมาชิก 5,542 THB ฿ 5,542 -46%
สินค้าหมด
New

LI-HX-TL-HUG1652701

LEDS : HIGH POWER POWER : 27W/12V INPUT : 12V/ DC แบบฝังเบ้า น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 2.25 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 18x19x12.5 cm. (Update 23/09/2022)

10,358 THB ฿ 10,358
6,008 THB ฿ 6,008 -42%
สมาชิก 5,542 THB ฿ 5,542 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB28042W

42W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - White LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

10,123 THB ฿ 10,123
5,872 THB ฿ 5,872 -42%
สมาชิก 5,416 THB ฿ 5,416 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB28042WW

42W / 12V /DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Warm White LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

10,123 THB ฿ 10,123
5,872 THB ฿ 5,872 -42%
สมาชิก 5,416 THB ฿ 5,416 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB280425B

42W /12V /DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Blue LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

10,123 THB ฿ 10,123
5,871 THB ฿ 5,871 -42%
สมาชิก 5,416 THB ฿ 5,416 -46%

LI-HX-TL-HX33301

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ JESTA LED LIGHT แสงสี RGB กำลังไฟ 24W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  1.28 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27.5 x28 x 7 cm (Update 23/09/2022)

9,416 THB ฿ 9,416
5,462 THB ฿ 5,462 -42%
สมาชิก 5,038 THB ฿ 5,038 -46%

LI-HX-TL-HX33302

ไฟใต้น้ำ Led 24W/12V/DC แสง วอร์มไวท์ JESTA แบบแปะผนัง ติดตั้งง่าย น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.18 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27.5 x28 x 7 cm. (Update 23/09/2022)

9,416 THB ฿ 9,416
5,462 THB ฿ 5,462 -42%
สมาชิก 5,038 THB ฿ 5,038 -46%

LI-HX-TL-HX33303

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ JESTA LED LIGHT แสงขาว กำลังไฟ 24W/12V/DC แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.28 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 27.5 x28 x 7 cm. (Update 23/09/2022)

9,416 THB ฿ 9,416
5,462 THB ฿ 5,462 -42%
สมาชิก 5,038 THB ฿ 5,038 -46%
New

LI-HX-TL-HUG1652702

ไฟใต้น้ำ 27W/12V/DC แสง warm white ขอบสแตนเลส jesta แบบฝังเบ้า น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  2.16 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 18x19x12.5 cm. (Update 23/09/2022)

8,946 THB ฿ 8,946
5,189 THB ฿ 5,189 -42%
สมาชิก 4,787 THB ฿ 4,787 -46%
New

LI-HX-TL-HUG1652703

นาดกล่องบรรจุ 18x19x12.5 cm. (Update 23/09/2022)

8,946 THB ฿ 8,946
5,189 THB ฿ 5,189 -42%
สมาชิก 4,787 THB ฿ 4,787 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB23025RGBWW

25W /12V /DC/4 M Cable with 5 Cores/Color Change - RGB+WW LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

8,710 THB ฿ 8,710
5,052 THB ฿ 5,052 -42%
สมาชิก 4,660 THB ฿ 4,660 -46%
New
Best Seller

LED-WP-RGB-18W-12V-A

ไฟใต้น้ำ LED 18W12V/AC ขอบ สแตนเลส พร้อมสาย 1.8 M แบบแปะผนัง เปลี่ยนสีอัตโนมัติ 16 โปรแกรม น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.08 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 25.3 x24.5 x 6.7 cm.

8,500 THB ฿ 8,500
6,047 THB ฿ 6,047 -29%
 
สินค้าหมด
Pre-Order

LI-WL-SLB23025RGB

25W /12V /DC/4 M Cable with 4 Cores/Color Change - RGB LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

8,475 THB ฿ 8,475
4,916 THB ฿ 4,916 -42%
สมาชิก 4,535 THB ฿ 4,535 -46%
Pre-Order

LI-WL-SLB23025WW

25W/12V/DC/4 M Cable with 2 Cores/Single Color - Warm White LEDs LIGHT [8 mm. Slim BLACK STAINLESS 316 WALL MOUNTED] (Update 23/09/2022)

8,277 THB ฿ 8,277
4,801 THB ฿ 4,801 -42%
สมาชิก 4,429 THB ฿ 4,429 -46%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้