ELCOMP‐N-WW-L

ไฟ LED 10W/12V แบบฝังเบ้า แสง WarmWhite (4000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  780 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 4,750 ฿ 4,750 -32%
สมาชิก THB 4,275 ฿ 4,275 -39%

ELCOMP‐N‐CW-L

ไฟ ELCOMP‐N-CW-L 10w/12v./AC แสง Cool white แบบฝังเบ้า สำหรับสระคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 780 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm. (Update 16 Mar 2021)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 4,750 ฿ 4,750 -32%
สมาชิก THB 4,275 ฿ 4,275 -39%

ELCOMP‐N‐CW-C

ไฟ ELCOMP‐N-CW-C 10w/12v./AC แสงcool white แบบฝังเบ้า สำหรับสระคอนกรีต น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.5 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,289 ฿ 5,289 -33%
สมาชิก THB 4,761 ฿ 4,761 -40%

ELCOMP‐N-WW-C

ไฟ LED 10W/12V แบบฝังเบ้า แสง WarmWhite (4000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.25 KG. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,194 ฿ 5,194 -34%
สมาชิก THB 4,675 ฿ 4,675 -41%

ELCOMP‐WW‐L

ไฟ ELCOMP-WW 10W/12V แบบฝังเบ้า แสง WarmWhite (4000K) 212 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ  780 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm  (Update 16 Mar 2021)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 4,611 ฿ 4,611 -34%
สมาชิก THB 4,150 ฿ 4,150 -41%

ELCOMP‐CW-L

ไฟ ELCOMP‐CW 10W/12V 10W/12V 200 Lux แสงcool white (20000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 780 g. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 7,000 ฿ 7,000
THB 4,611 ฿ 4,611 -34%
สมาชิก THB 4,150 ฿ 4,150 -41%

ELCOMP‐WW‐C

ไฟ ELCOMP-WW 10W/12V แบบฝังเบ้า แสง WarmWhite (4000K) 212 Lux น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.25 kg. ขนาดกล่องบรรจุ  15x15x21 cm (Update 17 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,042 ฿ 5,042 -36%
สมาชิก THB 4,538 ฿ 4,538 -43%

ELCOMP‐CW‐C

ไฟ ELCOMP 10W/12V 200 Lux แสงcool white (20000K) น้ำหนักรวมกล่องบรรจุ 1.01 kg. ขนาดกล่องบรรจุ 15x15x21 cm (Update 16 Mar 2021)

THB 7,900 ฿ 7,900
THB 5,042 ฿ 5,042 -36%
สมาชิก THB 4,538 ฿ 4,538 -43%
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้