44708-100

ปั๊ม colorado ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส Flowrate 110 คิว/ชม. กระแสไฟ 230/400 V/5.5 kw.

THB 118,650 ฿ 118,650
THB 79,166 ฿ 79,166 -33%

44710-100

ปั๊ม colorado ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส flowrate 130 คิว/ กระแสไฟ 230/400 V/ 7.4 KW.

THB 128,415 ฿ 128,415
THB 86,565 ฿ 86,565 -33%
Pre-Order

44712-100

ปั๊ม colorado ขนาด 12.5 แรงม้า กระแสไฟ 230/400 v 3 เฟส

THB 162,645 ฿ 162,645
THB 108,522 ฿ 108,522 -33%
 
ไม่พบสินค้า